پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: https://fa.wikipedia.org/wiki/پراکندگی_افغان%E2%80%8Cها_در_دنیا
تاریخ قرائت: 1395
 تعداد مهاجرین قانونی و «غیر قانونی» افغانی در ایران
مهاجرین افغانی نفر / تعداد ارجاع
مهاجرین قانونی 950000 نقل از: کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان
مهاجرین قانونی 3000000 نقل از: وزارت کشور ایران
اخراج مهاجرین غیر قانونی افغانی 146387 در سال ۲۰۰۶ میلادی
    https://fa.wikipedia.org/wiki/افغانستانی%E2%80%8Cها_در_ایران"}">https://fa.wikipedia.org/wiki/افغانستانی%E2%80%8Cها_در_ایران
مهاجرین قانونی افغانی در ایران 1000000 رئیس ستاد افغانستان وزارت خارجه ایران ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
http://www.shafaf.ir/fa/news/111460/چند-میلیون-افغانی-در-ایران-ساکن-هستد"}">http://www.shafaf.ir/fa/news/111460/چند-میلیون-افغانی-در-ایران-ساکن-هستد
مهاجرین قانونی افغانی 800000 سال 2013
کل مهاجرین افغانی 2800000 سال 2013
https://fa.wikipedia.org/wiki/پراکندگی_افغان%E2%80%8Cها_در_دنیا

 

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!