پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: فاکت نامه
تاریخ ایجاد: 1.6.1397

جمعیت معلولین در ایران

همایون هاشمی،نماینده مردم میاندوآب،  اخیرا گفته ۱۰ میلیون نفر جمعیت معلول در کشور وجود دارد که از این تعداد 4 میلیون نفر دارای معلولیت خیلی شدید و شدید هستند. این گفته را می‌توان به صورت زیر هم بیان کرد که به ادعای نماینده مردم میاندوآب در مجلس، از هر 8 ایرانی یک نفر دچار معلولیت جسمی یا ذهنی است.

این عدد به نسبت آمارهای رسمی در ایران، اغراق‌شده به نظر می‌رسد.

بر اساس آمار سازمان بهزیستی در سال 1396، بیش از یک میلیون و 400 هزار معلول زیر پوشش این سازمان قرار داشته‌اند که بیش از نیمی از آنها دچار معلولیت شدید و خیلی شدیدند.

مرکز آمار ایران اما در آخرین سرشماری سال 1395، به دلایل نامعلومی تعداد معلولان را شمارش نکرده است، اما آمار سال 1390 نشان می‌دهد، 7 سال پیش حدود یک میلیون معلول در ایران سرشماری شده بودند. این عدد تقریبا معادل 1/4 درصد کل جمعیت ایران در سال 1390 بوده است. مقایسه این آمار با آمار سازمان بهزیستی نشان می‌دهد، در این سال بیش از 95 درصد معلولان تحت پوشش توان‌بخشی بهزیستی بوده‌اند و 75 هزار نفر از این افراد در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شدند.

اگر فرض کنیم همین نسبت در سال 1396 هم صادق بوده باشد، جمعیت کل معلولان ایران باید کمی بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر بوده باشد.

مأخذ: فاکت نامه - قرائت شده در 4.6.2021

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!