پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: شهربانی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ قرائت: 12.6.2016
تعداد تصادفات وسائل نقلیه در کل کشور 1363-1396
سال جمع منجر به فوت منجر به جرح منجر به خسارت
(1)1363 85604 1006 23000 61598
(1)1364 88592 1201 23228 64163
(1)1365 86289 879 22092 63318
1366 143697 1029 29336 113332
(1)1367 93617 828 23010 69779
1394 42156 4083 38073  
1- شامل تصادفات تهران نیست
مأخذ آمار 1363-1367: شهربانی جمهوری اسلامی ایران - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار در 1368
مأخذ: آمار سال 1394- آمار تصادفات رانندگی در سال 94 - جوان خودرو - قرائت شده در 12.6.2016
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!