پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: شهربانی جمهوری اسلامی ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1368
 تعداد انواع وسايل نقلیه موتوری و موتور سیکلت شماره گذاری شده کشور 1367-1363
شرح 1363 1364 1365 1366 1367
اتومبیل 170304 127310 73389 52951 32118
سواری 105353 67984 39316 29792 23159
شخصی 81903 59938 34979 27655 19827
کرایه 2179 1289 231 152 181
دولتی 19045 4539 2931 1168 2087
تاکسی 2206 2144 967 632 893
سرویس 20 74 208 185 171
آمبولانس 313 320 132 191 210
شخصی 40 51 37 32 45
دولتی 273 269 95 159 165
اتوبوس 6912 (1) 2631 1735 464 330
شخصی 685 (1) 358 222 106 58
کرایه 5399 (1) 1576 1325 312 230
دولتی 828 (1) 697 188 46 42
مینی بوس 000 (1) 3409 2479 1873 690
شخصی 000 (1) 467 315 208 86
کرایه 000 (1) 2580 1975 1513 515
دولتی 000 (1) 362 189 152 89
وسایل نقلیه باربری سنگین 38785 10055 7230 2980 1979
شخصی 15152 1988 1326 520 372
کرایه 19678 6835 5242 1865 1011
دولتی 3955 1232 662 595 596
وانت 18941 42911 22497 17651 5750
شخصی 10011 28299 16760 12148 4546
کرایه 7181 11399 3856 3695 550
دولتی 1749 3313 1851 1808 654
موتورسیکلت 32939 29502 29191 25881 13398
1- در سال ۱۳۶۳ آمار تعداد مینی بوس و اتوبوسجمعاً آورده شده است.
مأخذ: شهربانی جمهوری اسلامی ایران / اداره طرح و بررسی - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!