پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان هواپيمايي كشوري. دفتر فناوري اطلاعات و بررسي هاي آماري
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
12-15 / 12-12 تعداد مسافران خروجي و ورودي فرودگاهها برحسب پروازهاي داخلي و بين المللي سال 1375-1396 (هزار نفر)
سال
خروجی ورودی
جمع داخلی بین‌المللی جمع داخلی بین‌المللی
1375 9306 8363 943 9250 8363 886
1380 10101 854 1537 10039 8564 1475
1385 15286 12423 2862 15245 12423 2822
1390 20885 16481 4404 20860 16481 4379
1393 22822 17462 5360 22812 17462 5350
1396 29748 23702 6046 29699 23702 5997
مأخذ: اقتباس از داده‌های سازمان هواپيمايي كشوري. دفتر فناوري اطلاعات و بررسي هاي آماري - جدول 15-12- سالنامه آماری کشور 1393 و جدول 12-12- از سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!