پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - معاونت طرح و برنامه و بودجه اداره آمار
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
تعداد انواع وسائل نقلیه موتوری شماره گذاری شده 1375-1393
سال جمع سواری اتوبوس مینی‌ بوس وانت و کامیونت کامیون تریلی موتور سیکلت تاکسی آمبولانس ماشین‌آلات کشاورزی سایر(1)
1375 164899   902 1226 15423 4645 1184 31967 ... ... ... ...
1380 451984   2689 1306 44038 6037 1677 124351 ... ... ... ...
1385 ...   3366 1537 140858 15211 12527 862626 ... ... ... ...
1390 2482718 1378860 2792 2534 200035 22003 ... 813386 39460 1730 6169 15749
1393 1880130 1076946 674 217 178081 40664 ... 538632 7276 568 20665 16507
1) شامل کامیون کشنده و نیمه یدک است
مأخذ: اقتباس از داده‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - معاونت طرح و برنامه و بودجه اداره آمار - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!