پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسی های اقتصادی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1395
13-11- مشخصات زیرساخت فناوری اطلاعات کشور در پایان اسفند 1390 - 1396
سال ظرفیت کابل فیبر تاریک بین شهری (کیلومتر) پهنای باند اینترنت بین‌المللی (گیگابایت بر ثانیه) ظرفیت شبکه IP داخل کشور (گیگابایت بر ثانیه)
1390 46988 64,3 475
1391 50845 71,8 553
1392 54122 122,6 850
1393 56466 187,1 1500
1394 57044 547,0 4000
1395 62602 742,0 6800
1396 67479 1500/00 6968
مأخذ- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسی های اقتصادی - جدول 11-13- سالنامه آماری کشور 1393+1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!