پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: کمیته پشتیبانی از مبارزات کارگری در ایران - کلن
تاریخ قرائت: 21.9.2018

کارگران ایران رکورددار پائین ترین نرخ دستمزد در جهان

در آغاز سال جاری و قبل از سقوط ارزش پول حداقل دستمزد کارگران حدود دو دلار در ساعت بود. پس از سقوط ریال که البته هنوز ادامه دارد حداقل دستمزد به حدود نیم دلار در روز کاهش یافته است. در واقع ظرف کمتر از شش ماه دستمزد کارگران به یک چهارم تقلیل یافته و با فاصله بسیار زیاد کارگر ایرانی رکورددار کمترین دستمزد در سطح جهان شده اند. حالا مکزیک با  1,1 دلار برای هر ساعت در جایگاه دوم جهانی قرار گرفته است.

حداقل حقوق کارگران با حداقل 48 ساعت کار اجباری در هفته 1.114.000  تومان در ماه و به عبارت دیگر 5 هزار و 860 تومان در هر ساعت کمتر از نیم دلار است.

پرداخت دستمزدهای اندک در کشور در حالی است که کارگران ایرانی از نظر میزان ساعات کاری در ابتدای لیست کشورهای با بیشترین ساعات کاری اجباری قرار دارند.

 

ارسال از کمیته پشتیبانی از مبارزات کارگری در ایران - کلن

قرائت شده در 21.9.2018

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!