پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: اوتیس سلطان زاده به نام «کوشش‌های اولیه برای تشکیل اتحادیه‌های کارگری در ایران
تاریخ ایجاد: 31.1.1922
وضع اتحادیه‌های صنفی تهران تا اول ژانویه 1923
# نام اتحادیه تعداد افراد
1 اتحادیه کارگران چاپخانه 180 نفر
2 اتحادیه بزازها 350 نفر
3 اتحادیه نانواها 300 نفر
4 اتحادیه کارمندان تجارت‌خانه ها 250 نفر
5 اتحادیه نامه رسانان 90 نفر
6 تلگراف‌چیان تهران 200 نفر
7 تلگراف‌‌چیان تمام ایران 2000 نفر
8 کفاشان 300 نفر
9 خیاطان 2000 نفر
10 یراق بافان 150 نفر
از نوشته اوتیس سلطان زاده در 31 ژوئیه 1922 به نام «کوشش‌های اولیه برای تشکیل اتحادیه‌های کارگری در ایران»
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!