پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: بانک $ اول
تاریخ قرائت: 31.5.2021
لیست بانک ها و موسسات مالی در ایران
بانکهای دولتی بانکهای غیر دولتی بانکهای قرض الحسنه
بانک ملّی ایران بانک اقتصاد نوین بانک قرض‌الحسنه مهر ایران
بانک سپه بانک پارسیان بانک قرض‌الحسنه رسالت
بانک صنعت و معدن بانک کارآفرین
بانک کشاورزی بانک سامان لیست موسسات اعتباری مجاز:
بانک مسکن بانک سینا موسسه اعتباری کاسپین
بانک توسعه صادرات ایران بانک خاور میانه موسسه اعتباری توسعه
بانک توسعه تعاون بانک شهر موسسه اعتباری کوثر مرکزی
پست بانک ایران بانک دی موسسه اعتباری ملل
بانک صادرات موسسه اعتباری نور
بانک ملت
بانک تجارت لیست بانک های خارجی و مشترک در ایران:
بانک رفاه  فیوچر بانک (المستقبل)
بانک آینده تعاون اسلامی برای سرمایه‌گذاری (مصرف التعاون الاسلامی للاستثمار)
بانک گردشگری تعاون اسلامی برای سرمایه‌گذاری (مصرف التعاون الاسلامی للاستثمار)
بانک ایران زمین  بانک مشترک ایران و ونزوئلا
 بانک قوامین(وابسته به بانک سپه  بانک تجارتی ایران و اروپا
 بانک انصار(وابسته به بانک سپه) بانک استاندارد چارتر
بانک سرمایه
بانک پاسارگاد
بانک مشترک ایران-ونزوئلا
https://www.bankavl.com/news/12196/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.aspx
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!