پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان اداري و استخدامي کشو
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
کارکنان دولت (2) بر حسب نوع تابعیت از قوانین و مقرارات استخدامی و جنس (نفر)
شرح
جمع
تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی(1) تابع قانون کار
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1380 2328635 2213303 1512855 700448 115332 101712 13620
1385 2250692 2147195 1402497 744698 103497 90679 12818
1390 2052998 1961074 0 0 91924 0 0
1391 2147101 2050744 0 0 96357 0 0
1392 2284876 2164908 0 0 119968 0 0
1393 2384577 2218487 1286817 932680 165080 134813 30267
1394 2331458 2169695 1257943 911752 161763 132104 29659
1395 2342726 2177609 1253584 924025 164117 131887 32230
این تعداد افراد در نهادهای زیر مشغول به کار هستند: ریاست جمهوری - وزارت آموزش و پرورش - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارائی - وزارت امور خارجه - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت راه و شهر سازی - وزارتصنعت، معدن و تجارت - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی - وزارت کشور - وزارت نفت - وزارت نیرو - وزارت ورزش و جوانان - مجلس شورای اسلامی(3) - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (3) - نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی - سایر مؤسسات(3) (نوشته از مدیریت سایت)
1) ساير مقررات استخدامي شامل مقررات استخدامي شرکت هاي دولتي و مقررات استخدامي خاص است.
2) از سال ١٣٨٠ اطلاعات ارائه شده، مربوط به ابتداي سال است.
3) شامل مجلس شوراي اسلامي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي است.
مأخذ: مرکز آمار ایران - سازمان اداري و استخدامي کشور - سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!