پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: جهیزات نیروی زمینی ایران
تاریخ قرائت: 1.3.2016
سلاح‌های پیاده نظام ایران تفنگ‌ها
نام نوع سازنده نکات
زیگ زائور 226 سلاح کمری نیمه‌اتوماتیک سوئیس/ آلمان سلاح کمری کالیبر 9 م‌م، تولید بدون مجوز سلاح کمری سوئیسی زیگ زاور پ-226
کلت ام 1911 سلاح کمری نیمه‌اتوماتیک ایالات متحده آمریکا سلاح کمری کالیبر 11,43 م‌م
تندر مسلسل دستی آلمان ام‌پی۵ که با مجوز شرکت هکلر و کخ تولید می‌شود.
یوزی مسلسل دستی اسرائیل کپی بدون مجوز از سازمانهای اسرائیلی IMI و IWI در ایران تولید میشود
دراگونوف تفنگ تک‌تیرانداز شوروی با مجوز از روسیه با نام نخجیر تولید می‌شود.
اشتایر اچ‌اس. 50 تفنگ تک‌تیرانداز اتریش با مجوز از اشتایر اتریش تحت عنوان صیاد2 تولید میشود
نورینکو سی‌کیو تفنگ تهاجمی چین کپی بدون مجوز از ام ۱۶ در چین و ایران
تفنگ خیبر تفنگ تهاجمی کالیبر 5,45 ایران اسلحه بولپاپ تولید ایران.
کلاشنیکف تایپ 56 تفنگ تهاجمی چین آکا۴۷ تولید چین
کلاشنیکف-7 تفنگ تهاجمی چین تایپ ۵۶ کپی چینی از کلاش است که در ایران هم تولید میشود، سلاح سازمانی اصلی سپاه
ژ3 تفنگ جنگی آلمان تولید با مجوز از هکلر و کخ در ایران، سلاح سازمانی و اصلی ارتش
ام‌ژ3 مسلسل چندمنظوره کالیبر 7,62 آلمان با مجوز رینمنتال سازنده آلمانی در ایران تولید می‌شود
پی‌کا مسلسل چندمنظوره کالیبر 7,62 شوروی با مجوز از روسیه در داخل ایران تولید میشود
دوشکا مسلسل سنگین شوروی با مجوز از روسیه در داخل ایران تولید میشود
سایت: تجهیزات نیروی زمینی ایران قرائت شده در 1 مارس 2016
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!