پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سایتهای مختلف
تاریخ ایجاد: 1394
سلاح‌های پیاده نظام نیروی نظامی ایران 1394
سلاح‌های ضد تانک پیاده‌نظام
نام نوع تعداد استفاده سازنده نکات
اس‌پی‌جی-۹ توپ بدون لگد ۷۳ میلی متری     شوروی  
آرپی‌جی-۷ راکت‌انداز دوش‌پرتاب     شوروی با مجوز از روسیه در داخل ایران تولید میشود
آرپی‌جی-۶۹ راکت‌انداز دوش‌پرتاب     چین کپی چینی آرپی‌جی۷
صاعقه (راکت) راکت‌انداز دوش‌پرتاب     ایران راکت ۴۰ میلی‌متری بر اساس آرپی‌جی-۷
آرپی‌جی-۲۹ راکت‌انداز دوش‌پرتاب     شوروی  
موشک‌های هدایت‌شونده ضد تانک
نام نوع تعداد استفاده سازنده نکات
توفان موشک ضد تانک هدایت‌شونده     ایالات متحده آمریکا مهندسی معکوس و بدون مجوز از موشک امریکایی تاو
صاعقه (موشک) موشک ضد تانک هدایت‌شونده     ایالات متحده آمریکا مهندسی معکوس و بدون مجوز از موشک پیاده‌نظام آمریکایی دراگون
۹کی۱۱ مالیوتکا/رعد موشک ضد تانک هدایت‌شونده     شوروی موشک ضدتانک روسی مالیوتکا با نام ناتو ای‌تی-۳ سگر که تحت عنوان رعد بصورت مهندسی معکوس کپی شده است
AT-4 Spigot موشک ضد تانک هدایت‌شونده     شوروی موشک تحت لیسانس سازنده ایران بین سال‌های ۱۹۹۳ تا 2014 تولید شد.
AT-5 Spandrel موشک ضد تانک هدایت‌شونده     شوروی بدون مجوز از امریکا با نام توسن 1 در ایران تولید شده
AT-13 Saxhorn 2 موشک ضد تانک هدایت‌شونده     روسیه با مجوز از روسیه در ایران تولید شده
خودروها
خودروهای زرهی جنگی
نام نوع تعداد استفاده سازنده نکات
تایپ ۸۶/نفربر براق نفربر زرهی ۱۴۰ (۲۰۱۰) ۱۹۹۷ ایران/ چین تولید داخلی تایپ ۸۶ (بی ام‌پی-۱ تولید چین) با لیسانس سازنده چینی.
ام۱۱۳ نفربر زرهی ۲۰۰ از ۱۹۶۵ ایالات متحده آمریکا  
بی‌تی‌آر-۶۰ نفربر زرهی ۱۵۰ از ۱۹۶۶ شوروی ۳۰۰ دستگاه در سال ۱۹۶۶ از شوروی خریداری شد.
بی‌ام‌پی-۲ خودروی جنگی پیاده‌نظام ۴۰۰ ۱۹۹۱ شوروی ۴۱۳ دستگاه بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ از روسیه خریداری شد.
اسکورپیون/توسن تانک سبک/خودرو زرهی شناسایی ۸۰ ۱۹۷۶ ایران ۲۵۰ دستگاه اسکورپیون بین سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸ از بریتانیا خریداری شد. توسن مدل مهندسی معکوس تانک اف‌وی۱۰۱ اسکورپیون است.
تانک ذوالفقار تانک حدود ۱۰۰ (۲۰۱۰) از ۱۹۹۶ ایران تانک تولید ایران بر اساس تانک ام۶۰ و تی ۷۲
تانک چیفتن تانک ۱۰۰ (۲۰۱۰) ۱۹۷۱ بریتانیا به همراه مدل بهینه شده مبارز
تانک ام۴۷ تانک ۵۰ از ۱۹۶۰ ایالات متحده آمریکا ۵۰ دستگاه‌ام۴۷ دست دوم در سالهای ۱۹۶۰ و ۶۱ از آمریکا دریافت شد. در اوایل دهه ۱۹۷۰ به‌ام۴۷ ام (موتور و سیستم کنترل آتش ام۶۰) ارتقا داده شد.
تانک ام۶۰ آ۱ تانک ۱۵۰ (۲۰۱۰) ۱۹۶۹ ایالات متحده آمریکا ۴۶۰}} دستگاه از آمریکا خریداری شد.
سفیر ۷۴ و تایپ ۷۲-زد تانک ۵۴۰ ۱۹۸۱ چین/ شوروی در جریان جنگ تعدادی تی-۵۴ و ۵۵ ساخت شوروی از سوریه و لیبی و تایپ ۵۹ از چین دریافت شد. سفیر ۷۴ مدل بهینه‌شده تی-۵۵ و تایپ ۷۲-زد مدل بهینه‌شده تایپ ۵۹ چینی است.
تی-۷۲ تانک ۴۸۰ (۲۰۱۰) ۱۹۹۴-۱۹۹۹ ایران/ شوروی تعدادی تی-۷۲ در جنگ از عراق به غنیمت گرفته و تعداد محدودی از کره شمالی و لیبی دریافت شد. در دهه ۱۹۹۰ بیش از ۴۰۰ تی-۷۲ از روسیه و تعدای از لهستان و بلاروس خریداری شد.
Vehicle reference 1:[۱]
توپخانه
توپخانهٔ کششی
نام نوع تعداد استفاده سازنده نکات
ام۱۰۱ هویتزر سبک ۱۰۵ میلی‌متری ۱۳۰ (سال ۲۰۱۰) ۱۹۶۱ ایالات متحده آمریکا ۲۵۰ دستگاه در دهه ۱۹۶۰ از آمریکا خریداری شد.
دی-۳۰ هویتزر ۱۲۲ میلی‌متری ۵۴۰ (سال ۲۰۱۰)   ایران/ شوروی مدل تولید ایران با نام اچ‌ام ۴۰
دی-۷۴ (تایپ-۶۰) توپ صحرایی ۱۲۲ میلی‌متری ۱۰۰ (سال ۲۰۱۰)   چین تایپ ۶۰ کپی چینی دی-۷۴
ام۱۹۵۵ (دی-۲۰) هویتزر ۱۵۲ میلی‌متری ۳۰ (سال ۲۰۱۰)   چین/ شوروی  
ام۴۶ توپ صحرایی ۱۳۰ میلی‌متری ۹۸۵ (سال ۲۰۱۰) ۱۹۷۰ چین/ شوروی اکثراً تایپ۵۹-۱ تولید چین.
جی‌اچ‌ان-۴۵/تایپ-۸۸/جی-۵ هویتزر ۱۵۵ میلی‌متری دوربرد ۱۲۰/۱۵ ۱۹۸۵ چین/ اتریش معروف به توپ اتریشی. ۳۰۰ دستگاه مدل سی‌جی از اتریش و ۱۵ دستگاه مدل تایپ-۸۸ در دهه ۱۹۸۰ از چین خریداری شد.
           
ام-۱۱۴ هویتزر ۱۵۵ میلی‌متری ۷۰ ۱۹۶۸ ایالات متحده آمریکا ۱۰۰ عراده در دهه ۱۹۶۰ از آمریکا خریداری شد.
اچ‌ام ۴۱ هویتزر ۱۵۵ میلی‌متری     ایران نسخه بهینه‌سازی شده و دوربرد ام-۱۱۴
ام-۱۱۵ هویتزر سنگین ۲۰۳ میلی‌متری ۲۰ (سال ۲۰۱۰) ۱۹۶۸ ایالات متحده آمریکا ۵۰عراده در سال ۱۹۶۸ از آمریکا خریداری شد.
توپخانهٔ خود کششی
نام نوع تعداد استفاده سازنده نکات
2S1 Gvozdika توپ خودکششی هویتزر ۱۲۲ میلی‌متری ۶۰ (سال ۲۰۱۰)   شوروی  
رعد ۱ هویتزر ۱۲۲ میلی‌متری   ۱۹۹۶ شوروی / ایران || بر پایهٔ 2S1 Gvozdika با شاسی براق (بی‌ام‌پی۱)  
رعد ۲ هویتزر ۱۵۵ میلی‌متری   ۱۹۹۷ ایالات متحده آمریکا/ ایران بر پایهٔ ام۱۰۹ با شاسی براق (بی‌ام‌پی۱)
ام-۱۰۹ هویتزر ۱۵۵ میلی‌متری ۱۸۰ (سال ۲۰۱۰) از ۱۹۷۰ ایالات متحده آمریکا ۵۰ دستگاه در سال ۱۹۷۰ و ۳۹۰ دستگاه بین سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۹ از آمریکا خریداری شد.
کوکسان (ام۱۹۷۸) توپ دوربرد ۱۷۰ میلی‌متری ۱۰ (سال ۲۰۱۰)   کره شمالی  
ام-۱۰۷ هویتزر ۱۷۵ میلی‌متری ۳۰ (سال ۲۰۱۰) از ۱۹۷۳ ایالات متحده آمریکا ۴۰ دستگاه در سال ۱۹۷۳ خریداری شد.
ام-۱۱۰ هویتزر ۲۰۳ میلی‌متری ۳۰ (سال ۲۰۱۰) از ۱۹۷۳ ایالات متحده آمریکا ۳۸ دستگاه در سال ۱۹۷۳ خریداری شد.
موشک‌های زمین به زمین
این بخش مربوط به موشک‌های بالستیک است
موشک‌های کروز
AS-15 Kent / Kh-55 Granat-موشک ساخت شوروی که به طور غیر قانونی از اوکراین خریداری شده
نصر 1 موشک کوتاه برد ساخت ایران
سیستم‌های موشک‌های جنگی
نام نوع تعداد استفاده سازنده نکات
ب‌ام-۲۱ گراد راکت‌انداز چندگانه ۱۲۲ م‌م ۱۰۰ (سال ۲۰۱۰) از ۱۹۶۷ ایران/ شوروی مدل تولید ایران تحت لیسانس سازنده کره شمالی
تایپ-۶۳ (راکت‌انداز) راکت‌انداز چندگانه ۱۰۷ م‌م ۷۰۰ (سال ۲۰۱۰) از ۱۹۸۲ { ایران/ چین/ شوروی تایپ-۶۳ کپی چینی بی‌ام۱۳ و تولید ایران تحت لیسانس سازنده چینی
صمید راکت‌انداز چندگانه     ایران  
فجر-۲ راکت‌انداز چندگانه     ایران  
فجر-۳ راکت‌انداز چندگانه ۲۴۰ م‌م     ایران/ کره شمالی تولید تحت لیسانس ام۱۹۸۵ کره شمالی
فجر-۵ راکت‌انداز چندگانه ۳۳۳ م‌م     ایران  
سی‌اس‌اس-۸ موشک سطح به سطح     چین ۳۰ پرتابگر موشک بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ از چین خریداری شد. در ایران معروف به تندر ۶۹
عقاب راکت‌انداز چندگانه   1985-تا به امروز ایران  
شاهین 2 راکت‌انداز چندگانه     ایران  
نازعه موشک     ایران  
زلزال موشک بالستیک     ایران  
فاتح ۱۱۰ موشک بالستیک   2002–تا به امروز ایران  
دفاع موشکی ضد هوایی
نام نوع تعداد استفاده سازنده نکات
ام‌آی‌ام-۲۳ هاوک موشک زمین به هوا ۱۵۰ از دهه ۱۹۶۰ ایالات متحده آمریکا/ ایران نوع به روز رسانی شدهٔ موشک اصلی هاوک
ریم-۶۶ استاندارد (محراب) موشک زمین به هوا     ایالات متحده آمریکا  
شهاب ثاقب موشک سطح‌به‌هوا   ۱۹۹۹ تا به امروز چین/ ایران مدل تولید ایران موشک چینی HQ-7 (۶ سیستم و ۲۵۰ موشک تحت لیسانس سازمنده چینی تولید شدند)
صیاد ۱ موشک زمین به هوا 45   ایران  
قاره موشک زمین به هوا 10   ایران  
۲کا۱۲ کیوب موشک زمین به هوا 8 1995-تا به امروز شوروی  
اس-۲۰۰ موشک زمین به هوا   از ۱۹۹۱ شوروی دو سیستم و ۲۵ موشک در سال ۱۹۹۱ دریافت شد.
راپیر موشک زمین به هوا 30 از ۱۹۷۲ بریتانیا ۸۱ سیستم و ۲۲۰۰ موشک بین سال‌های ۱۹۷۵-۱۹۷۲ دریافت شد.
گربه دریایی موشک زمین به هوا 15   بریتانیا مدل Tigercat (۱۵ سیستم و ۴۵۰ موشک بین سال‌های ۱۹۶۹-۷۰ دریافت شد)
SA-22 Greyhound (Pantsyr S1) موشک زمین به هوا 10 2008-تا به امروز روسیه  
تور-ام۱ موشک زمین به هوا 29 ۲۰۰۶-تا به امروز روسیه ۲۹ سیستم و ۷۵۰ موشک در سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۷ در قراردادی به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار دریافت شد.
موشک زمین به هوای قابل حمل دستی
نام نوع تعداد استفاده سازنده نکات
میثاق-۱ موشک زمین به هوا قابل حمل   از ۱۹۹۶ ایران/ چین موشک چینی QW-1 Vanguard (۱۱۰۰ موشک تحت لیسانس سازنده چینی بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ تولید شدند)
میثاق-۲ موشک زمین به هوا قابل حمل   از ۲۰۰۶ ایران/ چین موشک چینی QW-11 و نسخه تولید ایران (۶۰۰ موشک تحت لیسانس سازنده چینی بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ تولید شدند)
آربی‌اس-۷۰ موشک زمین به هوا ۵۰   سوئد ۲۰۰ موشک در سال ۱۹۸۵ به واسطه سنگاپور یا پاکستان از سوئد خریداری شد.
استرلا ۲ موشک زمین به هوا قابل حمل   از ۱۹۷۶ شوروی با نام ناتو سام ۷
ایگلا موشک زمین به هوا 700   شوروی  
ایگلا موشک زمین به هوا     شوروی  
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!