پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: نتايج آمارگيري از گردشگران ملي
منبع آمار: بهار 1397

هزينه سفرهاي خارجي خانوارها به تفكيك اقلام اصلي هزينه - بهار 1397                       (ميليون ريال)

اقلام هزينه

هزینه

جمع 

18897207

 هزينه ويزا و عوارض خروج از كشور 

1296284

هزينه تور و گشت 

7116169

هزينه‌هاي حمل و نقل 

3492285

هزينه‌هاي اقامت 

1530537

هزينه‌هاي خوراكي و دخاني 

1157076

هزينه‌هاي فرهنگي، تفريحي و ورزشي 

260201

هزينه‌هاي درماني 

43715

هزينه‌هاي خريد سوغاتي 

2047323

هزينه‌هاي خريد كالا و لوازم 

1742508

ساير هزينه‌هاي سفر 

211107

مأخذ: نتايج آمارگيري از گردشگران ملي بهار 1397

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!