پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سایت فارسی چین
تاریخ قرائت: 28.2.2017
ارزش صادرات ایران به کشورهای مختلف
کشور ارزش در ۱۱ ماه گذشته رشد نسبت به سال گذشته
چین 7.298.000.000 6,91%
امارات متحده عربی 6.141.000.000  
عراق 5.514.000.000  
ترکیه 2.958.000.000  
جمهوری کره 2.691.000.000  
سایت فارسی چین - قرائت شده در 28.2.2017
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!