پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های بازرگانی و خدمات سال 1394
 متوسط پرداختی‌های کارگاه به ازای هر ساعت بر حسب وضعیت مزد و حقوق کارکنان به تفکیک فعالیت‌های منتخب -1394 (ریال)
شرح فعالیت
متوسط پرداختی‌های کارگاه
کارکنان با مزد و حقوق کارکنان با مزد و حقوق تمام‌وقت کارکنان با مزد و حقوق پاره‌وقت
جمع کل 53338 56009 40307
فروش و تعمير وسايل نقليه موتوري و موتور سيكلت 48702 51186 40327
عمده‌فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت 61275 63794 50555
خرده‌فروشی، به جز وسايل نقليه موتوري و موتورسيكلت 44291 46130 41897
اقامتگاه‌ها 56177 58636 36130
محلهاي تهيه و صرف غذا و نوشيدني 46202 47485 46438
فعالیت‌های انتشاراتي 52935 54646 28990
فعالیت‌های توليد فيلم سينمايي، ويديويي و برنامه‌هاي تلويزيوني، ضبط صدا و انتشار موسيقي 52545 53504 44553
فعالیت‌های خدمات مالي، به جز تأمين وجوه بيمه بازنشستگي 81221 81377 79071
فعالیت‌های جنبي خدمات مالي و فعالیت‌های بيمه 60834 66895 47412
فعالیت‌های حقوقي و حسابداري 63772 66827 47387
فعالیت‌های دفترهاي مركزي، فعالیت‌های مشاوره‌اي مربوط به مديريت 97929 98570 82845
فعالیت‌های معماري و مهندسي، تحليل و آزمايش فني 118560 121864 88550
تحقيق و توسعه علمي 64708 71437 33327
تبلیغات و بازارپژوهی 46806 48446 45499
ساير فعالیت‌های حرفه‌اي، علمي و فني 47356 48872 42305
فعالیت‌های دامپزشكي 53413 53891 66045
فعالیت‌های اجاره داري 41557 42267 50720
فعالیت‌های استخدام 53249 60300 47871
خدمت رساني به ساختمان‌ها و فضاي سبز 56960 57930 63855
فعالیت‌های اداره دفتر كار، پشتيباني دفتر كار و ساير فعالیت‌های پشتيباني كسب و كار 48290 51044 55598
فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان 58339 58395 75378
فعالیت‌های مراقبتي در منزل 47589 47352 54653
فعالیت‌های مددكاري اجتماعي بدون تأمين محل اقامت 49728 50487 61136
فعالیت‌های خلاق، هنر و سرگرمي 54449 59432 41447
كتابخانه‌ها، آرشيوها، موزه‌ها و ساير فعالیت‌های فرهنگي 62882 65516 38015
فعالیت‌های ورزشي و سرگرمي و تفريحي 51955 57821 48963
فعالیت‌های سازمان‌هاي داراي عضو (اتحاديه‌ها، سازمان‌هاي سياسي و مذهبي و سازمان‌هاي حرفه‌اي) 54220 64953 56920
تعمير رايانه و كالاهاي شخصي و خانگي 54681 58309 46421
ساير فعالیت‌های خدماتي شخصي (شستشوي منسوجات، آرايش و پيرايش، تدفين و ...) 39774 44578 16575
آموزش 58987 65882 63892
مأخذ: نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های بازرگانی و خدمات سال 1394
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!