پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری ایران 1367 - انتشار 1368
 تعداد کارگاه‌های بزرگ صنعتی (جامعه ثابت) بر حسب فعالیت و طبقات کارکن 1365
فعالیت جمع کمتر از ۵۰ نفر 50-999 نفر 1000 نفر و بیشتر
کل صنایع 6127 4418 1595 114
صنایع مواد غذائی، آشامیدنی‌ها و دخانیات 928 650 264 14
صنایع نساجی، پوشاک و چرم 1112 826 251 35
صنایع چوب و محصولات چوبی 184 144 37 3
صنایع کاغذ سازی، مقوا، چاپ و انتشار 224 184 37 3
صنایع شیمیائی 493 327 156 10
صنایع محصولات کانی غیر فلزیی بجز فرآورده‌ه‌های نفت و زغال سنگ 2233 1611 610 12
صنایع تولید فلزات اساسی 64 32 24 8
صنایع ماشین آلات، تجیهزات، ابزار و محصولات فلزی 861 619 213 29
صنایع متفرقه 28 25 3 0
مرکز آمار ایران. (ر. پ) - درج شده در سالنامه آماری ایران 1367 - انتشار 1368
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!