پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سایت دنیای اقتصاد
تاریخ قرائت: 28.5.2021

کل ظرفیت سیلوهای ایران

حسین مدرس خیابانی، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران،  افزود: از ۲۲ میلیون تن ظرفیت ذخیره‌سازی گندم در کشور ۵/ ۱۷ میلیون تن آن سیلوی استاندارد بلندمدت و ۵/ ۴ میلیون تن انبارهای مکانیزه استاندارد گندم هستند. وی تصریح کرد: این سیلوها قابلیت ذخیره‌سازی سایر غلات را نیز دارند. سیلوهای اقلید با توان ذخیره‌سازی ۳۰ هزار تن و سیلوی داراب با توان ذخیره‌سازی ۴۰ هزار تن ... در استان فارس افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید تا ۷۰ هزار تن به ظرفیت استاندارد گندم فارس اضافه شود. امسال حدود ۹۰۰ هزارتن گندم در استان فارس خریداری شده است که به لحاظ تامین گندم کشور یکی از استان‌های اصلی تامین در این زنجیره بوده و پس از استان خوزستان رتبه دوم را در میزان خرید تضمینی گندم به خود اختصاص داده است.

سایت دنیای اقتصاد - قرائت در 28.5.2021

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!