پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر کشاورزی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
5-2- بهره‌ برداری‌های کشاورزی بر حسب نوع فعالیت در کل کشور 1393 (بهره‌برداری)
نوع فعالیت تعداد بهره‌برداری
زراعت 2482380
باغداری 1943203
کشت گلخانه‌ای 13781
پرورش دام سنگین 709105
پررش دام سبک 1164159
پرورش زنبور عسل 52192
پرورش کرم ابریشم 8644
پرورش طیور به روش سنتی 1220768
پرورش ماهی 13253
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 5-2- سالنامه آماری کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!