پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: خبرگزاری فارس
تاریخ ایجاد: 5.2.2016
تولید وخرید گندم 5.2.2016
عنوان سال مقدار
تولید گندم ایران 2011 14 میلیون تن
ساخت سیلو 2012 ظرفیت: 70٪ تولید
کل غله وارداتی 2012 7,3 میلیون تن
واردات گندم از خارج 2012 2,5 تا 3 میلیون تن
خبرگزاری فارس: قرائت شده 5.2.2016
http://www.iranmining.com/News/Show.asp?Id=15010&Dir=433
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!