پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر آمارهاي كشاورزي
منبع آمار: سرشماري عمومي كشاورزي
 مقدار توليد محصولات زراعی کشور بر حسب محصول 1367-1397              (تن)
سال آفتابگردان برنج پنبه پیاز جو چغندر ذرت ذرت خوشه‏ای و علوفه‏ای زعفران* سویا سیب‏زمینی گندم گوجه‏فرنگی لوبیا(دانه خشک) محصولات جالیزی نخود(دانه خشک) یونجه
1367 29780 1222370 303820 445030 2636470 3649330 165450 581090 26349 80690 921910 5876960 803360 74430 1989700 108810 2730140
1372 56870 1422530 212430 366250 2249350 4559220 298610 725030 78020 141760 1645700 7591140 1208280 _ _ _ 3057170
1382 37448 1819990 264465 799461 2631691 5729105 1232993 2422988 157829 109634 2392264 11676252 2487537 154791 2707247 196675 3071485
1397 _ 1956281 145971 1700943 2746678 8388452 693510 6089927 152027 _ 4117462 12704746 4894956 139330 _ 229443 4502999
مأخذ: سرشماري عمومي كشاورزي و طرح آمارگیری زراعت 1397 مركز آمار ايران، دفتر آمارهاي كشاورزي
در سرشماري عمومي كشاورزي 1393 اطلاعات مربوط به مقدار توليد محصولات زراعي جمع‏آوري نشده است.
* مقدار تولید زعفران به واحد کیلوگرم است
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!