پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
بهره‌ برداری‌های کشاورزی بر حسب نوع فعالیت در کل کشور 1393
نوع فعالیت تعداد بهره‌برداری
زراعت 2482380
باغداری 1943203
کشت گلخانه‌ای 13781
پرورش دام سنگین 709105
پررش دام سبک 1164159
پرورش زنبور عسل 52192
پرورش کرم ابریشم 8644
پرورش طیور به روش سنتی 1220768
پرورش ماهی 13253
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!