پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - منتشره در 1368
شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گروه‌های عمده فعالیت - 1365
موضوع تعداد به نفر
کشاورزی 3190761
استخراج معادن 32370
صنعت 1451330
آب و برق و گاز 91044
ساختمان 1206264
عمده فروشی، خرده فروشی، رستوران و هتل‌داری 875458
حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری 630546
خدمات مالی، بیمه و ملکی و حقوقی و تجاری 114288
خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی 3049753
غیر قابل طبقه بندی 359721
اطلاعات این آمار اقتباس از مرکز آمار ایران - درج شده در سالنامه آماری کشور 1367 - منتشره در 1368

نیروی کار-عمومی

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!