پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395

گزیده اطلاعات شرایط جغرافیائی ایران 

کشور ایران با وسعتی بیش از 6/1 میلیون کیلومتر مربع در نیمه جنوبی منطقه معتدل شمالی بین 25 درجه و 4 دقیقـه تـا 39 درجـه و 46 دقیقه عرض شمالی از خط استوا و 44 درجه و 2 دقیقه تا 63 درجه و 19 دقیقه طول شرقی از نصف‌النهـار گرینویچ قرار دارد. میانگین ارتفاع آن بیش از 1200 متر از سطح دریا است. پست‌ترین نقطه داخلی ایران با ارتفاع 56 متر، در چاله لوت و بلنـدترین قلـه آن دماونــد بـا ارتفــاع 5610 متر، در میان رشته کوه البرز قرار دارد. در کناره‌های جنوبی دریای خزر، ارتفاع زمین 28 متر پایینتر از سطح دریای آزاد است. کشور ایران از شمال به جمهوری ترکمنستان، دریای خزر، جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان، از مشرق به افغانستان و پاکستان، از جنوب به دریای عمان و خلیج فارس و از مغرب به عراق و ترکیه محدود است. در سال 1395 ایران دارای 31 استان، 429 شهرستان، 1058 بخش، 1246 شهر و 2589 دهستان بوده است. 

سالنامه آماری کشور 1395

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!