پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://www.irandeserts.com
تاریخ قرائت: قرائت شده در ۲۳ فوریه ۲۰۱۶
 کویر مرکزی یا کویر نمک
کویر مرکزی یا چاله کویر در محدوده جغرافیایی 30/54 تا 57 درجه شرقی و 30/33 تا 30/35 درجه شمالی در مرکز فلات ایران قرار گرفته است . کویر مرکزی پهناورترین کویر ایران است که از شمال به دامنه های البرز مرکزی و شرقی و از غرب به جاده ارتباطی دامغان به جندق و کویر ریگ جن , از شرق به کوه های پیر حاجات و ازبک کوه و از جنوب به محور ارتباطی خور-طبس محدود می شود. پارک ملی کویر، پارک ملی خارتوران، کویر بجستان، کویر حاج علی قلی (دامغان)، کویر مسیله، بیابان مرنجاب، بیابان بندریگ و ... در این منطقه واقع شده اند.
طول شرق-غرب ۶۰۰ کیلومتر
عرض شمال-جنوب ۱۵۰ تا ۴۰۰ کیلومتر
وسعت ۶۰ هزار کیلومتر مربع (به تقریب۹
ارتفاع متوسط ۷۲۰ متر
میزان گرما در تیرماه ۶۰ درجه در روز
میزان گرما در تیرماه ۲۵ تا ۳۰ درجه در شب
میزان حرارت در زمستان ۱۳ تا ۱۷ درجه در روز
میزان حرارت در زمستان ۰ تا ۷ درجه در شب
میانگین بارش سالانه ۱۰ میلیمتر
مأخذ: http://www.irandeserts.com  قرائت شده در ۲۳ فوریه ۲۰۱۶
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!