پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: ttp://www.irandeserts.com
مشخصات اقلیمی صحرای لوت
بیابان لوت به سه قسمت لوت شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم می شود که لوت جنوبی به لوت زنگی احمد و لوت مرکزی به چاله مرکزی لوت شهرت دارند. لوت شمالی به لوت بیرجند و لوت خراسان نیز شناخته می شود. این نوشتار به بررسی منطقه لوت مرکزی و مناطق حاشیه ای آن خواهد پرداخت و بررسی سایر مناطق لوت در گزارش های جداگانه ای در سایت کویر ها و بیابان های ایران ارایه خواهند شد.
۱۰۰ میلیمتر صحرای لوت بارندگی
۲۰۰ میلیمتر حاشیه صحرای لوت بارندگی سالانه
۵۰ میلیمتر داخل جاله مرکزی صحرای لوت بارندگی
۲۰-۲۵ درجه صحرای لوت متوسط درجه حرارت
۱۵ تا ۱۰ درجه صحرای لوت درجه حرارت در دیماه در روز
۴۵ درجه اطراف صحرای لوت درجه حرات در تیر و مرداد
۶۰ درجه مرکز صحرای لوت درجه حرات در تیر و مرداد
۸۰ هزار کلیومتر مربع صحرای لوت وسعت
۳۰ هزار کیلومتر مربع چاله مرکزی صحرای لوت وسعت
۶۰۰ متر لوت شمالی ارتفاع
۱۰۰۰ میلیمتر در سال در مرکز صحرای لوت حدود میزان تبخیر
٪۳۰ لوت مرکزی معدل رطوبت نسبی
۱۰٪ لوت مرکزی معدل رطوبت در تابستان
پوشش گیاهی و جانوری در لوت مرکزی: در قسمت مرکزی دشت لوت به نظر می رسد که زندگی نباتی و جانوری وجود ندارد. اما می توان تصور کرد که در ماه های مناسب که شرایط آب و هوایی مناسبتر است زندگی موقت در آنجا پدیدار گردد. پوشش جانوری منطقه در نواحی ریگزار شرقی (یلان) شامل انواع پرندگان لاشه خوار، پامسواکی، جرد، روباه شنی، گربه شنی، انواع آگاما و گکو، شاهین، مرغ حق (خانواده جغدسانان)، سنگ چشم، چکاوک کاکلی، دلیجه مارهای منطقه سیستان (به بخش مارهای ایران در سایت کویرها و بیابان های ایران مراجعه شود) و... است. این پوشش عمدتا از جانورانی تشکیل شده اند که یا آب نمی نوشند و آب خود را از تغذیه سایر جانوران تامین میکنند و یا به آب بسیار کمی نیاز دارند. تا کنون 70 گونه پرنده در لوت شناسایی شده اند که 50 مورد پرنده بومی مناطق بیابانی و 20 مورد مهاجر هستند.
مأخذ: اقتباس از اطلاعات: http://www.irandeserts.com قرائت شده در ۲۳ فوریه ۲۰۱۶
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!