پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر تقسیمات کشوری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1394 + 1395 + 1396
تعداد بخش‌ها، شهرها و دهستان‌های کشور بر حسب استان در پایان اسفند 1394
1394 1396
  استان تعداد دهستان تعداد شهر تعداد بخش تعداد دهستان تعداد شهر تعداد بخش
# کل کشور 2590 1243 1059 2989 1287 1058
1 آذربایجان شرقی 142 62 44 142 62 44
2 آذربایجان غربی 113 42 40 113 45 40
3 اردبیل 71 26 29 71 29 29
4 اصفهان 129 106 51 129 107 51
5 البرز 29 17 13 29 17 13
6 ایلام 49 25 26 49 26 26
7 بوشهر 48 37 25 48 38 25
8 تهران 71 43 33 71 44 33
9 چهار محال و بختیاری 50 40 25 50 42 25
10 خراسان جنوبی 61 28 25 61 30 25
11 خراسان رضوی 164 73 70 164 77 70
12 خراسان شمالی 45 22 19 45 22 19
13 خوزستان 142 77 67 142 77 67
14 زنجان 48 21 17 48 21 17
15 سمنان 32 20 16 31 20 15
16 سیستان و بلوچستان 112 37 48 112 42 48
17 فارس 205 102 84 205 106 84
18 قزوین 46 25 19 46 25 19
19 قم 9 6 5 9 6 5
20 کردستان 86 29 31 86 30 31
21 کرمان 151 71 58 151 72 58
22 کرمانشان 86 32 31 86 34 31
23 کهگیلویه و بویراحمدی 45 17 19 45 17 19
24 گلستان 60 29 27 60 33 27
25 گیلان 109 53 43 109 52 43
26 لرستان 87 25 31 87 27 3
27 مازندران 131 58 56 131 60 56
28 مرکزی 66 33 23 66 33 23
29 هرمزگان 85 39 38 85 42 3
30 همدان 73 28 25 73 31 25
31 یزد 45 20 21 45 20 21
مأخذ: وزارت کشور - دفتر تقسیمات کشوری - سالنامه آماری کشور 1394 + 1395 + 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!