چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: مجله Finanz
تاریخ ایجاد: 15.1.2010
آمارهای متفاوت از آلمان و آمریکا
موضوع مبلغ به میلیارد دلار
بودجه آلمان در 2009 303
قرض‌ها فدرال، مناطق و حوزه‌ها در 2008 1641
تولید ناخالص داخلی آلمان در 2008 2492
اخذ مالیات 2008 563
اخذ حدثی کسری مالیات سال 2010 در مقابل سال 2008 27
قرض جدید در 2009 49
قرض برنامه ریزی شده جدید 2010 100
پرداخت بهره 2008 66
«بسته نجات» بانکها در آلمان 500
فروش 10 بزرگترین منوپل های نفتی جهان 2008 1610
مخارج تخمینی تعویض کامل اخذ انرژی از اتم به خورشید و دیگر منابع در مقیاس جهان 360
مخارج نیروهای مسلح آمریکا در 2008 466
مخارج نیروهای مسلح آلمان 2008 31
مخارج تخمینی کشاورزی مورد قبول طبیعت جهت تغذیه کلیه مردم جهان 40
قیمت یک سال مواد غذائی سالم و کافی برای همه کودکان جهان 38
منبع آمار 15 ژانویه 2010 مجله Finanz

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص