چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 1 - Seite 116-117
تاریخ ایجاد: 2017
علامت «...»=: آماری در این زمینه موجود نیست
کارکنان در کشورهای در حال رشد (1000) و درصد سهم در صنعت (I) خدمات (D) کشاورزی (L) و نرخ رسمی بیکاری (AQ)
کشور
1980 1997
مطلق I% D% L% AQ% مطلق I% D% L% AQ%
هند 299539 13 17(2) 70 --- 420752 13(1) 20(2) 67 10,4
اندونزی 58565 13 30 56 --- 94384 19 40 41 4,7
برزیل 47661 24 46(2) 30 2,8 75408 20 56 24 7,8
بنگلادژ 40267 9 18(2) 73 --- 63223 10 (2) 25 (1)63 (1) 2,5
پاکستان 29303 29 27 53 3,6 47247 19 37 44 6,1
نیجریه 29519 8 38 54 --- 46590 22(1) 42(1) 36 3,2
ویتنام 25593 13 14 73 --- 38545 13 17(1) 69 6,4
مکزیک 22041 21 53 26 --- 37526 22 53 24 3,4
تایلند 24363 10 19 71 0,8 35486 20 30 50 0,9
فیلیپین 18743 15 33 52 4,8 29600 17 43 40 7,9
ترکیه 18741 16  24(2) 60 7,9 29154 25 36 40 6,4
اتیوپی 16924 2  9(2) 89 --- 25914 2(1) 10(1) 89(1) 40
اوکرائین 26423 39 36(2) 25 --- 25465 28 47 25 8,9
کره جنوبی 15539 29 37 34 5,2 22927 31 58 11 2,6
مصر 14319 20 36 42 5,2 22360 22 46 31 8,4
جمهوری دموکراتیک کنگو 11961 12 16 72 --- 19552 --- --- 65  
لهستان 18422 40 32 30 --- 19522 32 48 21 11,2
ایران 11725 26 35(2) 39 --- 18403 31(1) 45 23(1) 9,1
کلمبیا 9436 34 65 1 9,1 17026 20 23 57 12,1
تانزانیا 9508 5 10 86 --- 16081 --- --- 82 ---
افریقای جنوبی 10347 35 48(2) 17 --- 15992 25 63 11 22
کنیا 7829 22 55 23 --- 14170 20(1) 62 19(1) (1) 34
آرژانتین 10687 34 53 13 2,3 14098 25 73 1 14,9
مراکش 6968 20 24(2) 56 --- 10675 35 59 5 16,9
رومانی 10912 44 26 30 --- 10661 31 31 39 6
افغانستان 6820 10 18 73 --- 10214 --- --- 69(1) ---
نپال 7057 0,5 5,5 94 --- 9918 6(1) 16(2) 79(1) 1,1
الجزایر 4848 27 37 36 --- 92286 26(3) 51(3) 23(3) 28,7
ونزوئلا 5155 28 57 15 5,9 9049 24 65 11 11,4
پرو 5417 18 42 40 --- 8900 21 72 8 7,7
مالزی 5295 24 39 37 --- 8773 34 49 17 2,5
غنا 5088 13 25(2) 62 1,2 8503 --- --- 57 30
عراق 3530 21 50(2) 29 --- 5923 --- --- 11 ---
شیلی 3826 24 60 16 10,4 5859 27 58 14 5,3
جمهوری چک 5323 48 39 13 --- 5689 41 53 6 4,8
کامرون 3649 8 19 73 --- 5644 --- --- 63 ---
آنگولا 3491 8 16 76 --- 5528 --- --- 73 ---
زیمبابوه 3204 15 25(2) 60 --- 5505 --- --- 66(1) 6,9
پرتغال 4607 37 36 27 6,7 5004 31 55 14 6,9
مجارستان 5120 41 37 22 --- 4807 33 59 8 8,7
یونان 3762 30 40 30 2,4 4480 23 58 20 9,6
بلغارستان 4594 43 33 24 --- 4221 32 43 25 13,9
جمهوری دموکراتیک 2100 24 44(2) 32 --- 3412 25 55 20 15,9
پاراگوا 1148 20 35(2) 45 4,1 1886 22(1) 73(1) 5(1) 8,2(1)
سنگاپور 1118 36 63 1 3 1908 30 69 0,3 2,4
ایرلند 1259 33 49 18 --- 1502 27 60 10 10,4
اوروگوا 1155 32 --- 11 --- 1477 27(1) 69(1) 5(1) 10,1
جمهوری کنگو 703 13 29 58 --- 1144 --- --- 43 ---
کل 883704 --- --- --- --- 1299393 --- --- --- ---
1) اعدادبه جای 1997 در رابطه با 1995 (1996) هستند.
2) برای این کشورها در زمینه خدمات، اعدادی وجود ندارد.
3) اعداد برای 1993 هستند.
MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 1 - Seite 116-117 :منبع آمار

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص