چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نویسنده: لودو مارتنس
مترجم: غلامرضا پرتوی
منبع آمار: کتاب «سیمای دیگری از استالین» صفحه 142
تهاجم کولاکها در نابودی اقتصاد کشاورزی اشتراکی در شوروی 1928-1932
 
کولاک‌ها جهت نابودی اقتصاد کشاورزی اشتراکی در شوروی سوسیالیستی، حیوانات کاری خود را کشتند تا در اختیار کلخوزها قرار نگیرند واین یکی از علل مهم قحطی سالهای1931 تا 1932 بود که تروتسکیست‌ها به استالین نسبت میدهند.
 
سال تعداد اسب گاو نر گاو ماده
1928 34.000.000 70.500.000 31.000.000
1932 15.000.000 40.700.000 18.000.000
مجموع حیوانات کاری نابود شده 19.000.000 29.800.000 13.000.000
مأخذ: کتاب «سیمای دیگری از استالین» - ترجمه فارسی توسط غلامرضا پرتوی - صفحه 142

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص