جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دفتر بررسی و تحلیل اطلاعات آماری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
پزشکان شاغل در بخش بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب رشته و نوع تخصص 1364-1367
رشته و نوع تخصص 1364 1365 1366 1367
جمع کل 9912 11162 13258 13898
عمومی 5296 5309 6101 6557
داخلی 297 396 466 510
کودکان 502 569 695 702
چشم 147 211 236 237
گوش و حلق و بینی 125 153 220 230
زنان و زایمان 327 422 486 510
بیهوشی 338 412 488 490
اعصاب و روان 132 181 193 193
پوست و آمیزشی 41 66 91 100
رادیولژی 176 205 262 274
قلب و عروق 55 100 123 131
عفونی 23 48 61 65
ارولوژی  67 92 123 141
جراحی عمومی 535 653 758 748
ارتوپدی 120 177 244 261
مغز و اعصاب 33 39 67 74
پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی 141 218 292 287
داروساز 772 777 854 847
دندان پزشک 650 796 906 954
دام پزشک 70 92 107 92
سایر 65 246 485 495
1- شامل پزشکان رزیدنت نیز میباشد.
مأخذ: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دفتر بررسی و تحلیل اطلاعات آماری - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار در 1368

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص