سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سرپوش اقتصادی
تاریخ ایجاد: 19.12.1397
کد خبر: 971205758

نرخ تورم کالا‌های صادراتی 37,4 درصد شد

به گزارش تسنیم، مرکز آمار ایران با انتشار تغییرات قیمتی کالا‌های صادراتی اعلام کرد که نرخ تورم این کالا‌ها نسبت به فصل گذشته 71,7 درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل برابر با 37,4 درصد است.

شاخص قیمت کالا‌های صادراتی (ریالی، 100=1390) در فصل پاییز­ 1397 برابر با 313,3 است که نسبت به فصل تابستان سال 1397، 30,3 درصد افزایش داشته است. تغییرات فصلی شاخص قیمت کالا‌های صادراتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 71,7 درصد و تغییر مجموع چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) برابر با 37,4 درصد بوده است.

شاخص قیمت کالا‌های صادراتی (دلاری، 100=1390) در فصل پاییز­ 1397 برابر با 139,1 است که نسبت به فصل تابستان سال 1397، 10,4 درصد افزایش داشته است. تغییرات فصلی شاخص قیمت کالا‌های صادراتی نسبت به فصل مشابه سال قبل 26,3 درصد و تغییر مجموع چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) برابر 15,0 درصد بوده است.

سایت سرپوش اقتصادی

کد خبر: 971205758

تاریخ ایجاد: 19.12.1397

قیمت‌ها

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص