سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: هیئت دولت
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393-1395
22-5- قیمت خرید تضمینی یک کیلو گرم از محصولات اساسی کشاورزی 1375-1395 (ریال)
محصول 1375 1390 1393 1394 1395
گندم 410 3950 (1)11500 11500 (1)12705
جو 317 3400 9200 9200 10028
ذرت دانه‌ای 348 3500 9600 9600 10368
نخود 727 7900 22200 22200 24640
لوبیا سفید 870 7000 21000 21000 23940
لوبیا قرمز 808 7000 21000 21000 24150
لوبیا چیتی 1030 7200 21000 21000 23940
عدس 895 7900 23000 23000 26450
چغندرقند 97 1050 2700 2700 (2)2916
پنبه (وش) 1600 10500 25500 25500 29325
سویا 683 6620 19700 19700 22655
دانه آفتابگران 870 7000 21500 21500 24510
سیب زمینی 174 1470 (1)3600 3600 (3)3888
پیاز 137 1050 (3)2400 2400 (4)2592
1) منظور قیمت گندم معمولی است، لازم به ذکر است قیمت گندم دوره دوم 11800 ریال تعیین شده است.
2) منظور قیمت سیب زمینی پائیزه، بهاره و تابستانه است. لازم به ذکر است قیمت سیب زمینی طرح استمرار 4400 ریال تعیین شده است.
3) منظور قیمت پیاز پائیزه، بهاره و تابستانه است، لازم به ذکر است قیمت پیاز طرح استمرار 2700 است.
مأخذ: هیئت دولت - جدول 5-22- سالنامه آماری کشور 1393+1395

 

 

قیمت‌ها

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص