سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي كشور
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
تاریخ ایجاد: بر اساس سال پايه 1390
شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي و درصد تغييرات شاخص در كل كشور در سال هاي 1391 تا 1395 100=1390
شرح
سال1391 سال1392 سال1393 سال1394 سال1395
شاخص نرخ تورم شاخص نرخ تورم شاخص نرخ تورم شاخص نرخ تورم شاخص نرخ تورم
شاخص كل 132.7 32.7 180.6 36.1 205.3 13.7 226.9 10.6 243.4 7.2
خوراآيها، آشاميدنيها و دخانيات 144.8 44.8 207.4 43.3 225.9 8.9 248.0 9.8 266.1 7.3
1-خوراكيها و آشاميدنيها 143.9 43.9 205.5 42.8 224.1 9.0 246.4 10.0 264.1 7.2
خوراكيها 143.5 43.5 204.1 42.3 222.5 9.0 245.2 10.2 262.6 7.1
نان و غلات 136.3 36.3 180.0 32.1 201.7 12.1 224.3 11.2 241.2 7.6
گوشت قرمز و سفيد و فرآورده هائ آنها 152.1 52.1 200.9 32.1 213.5 6.2 220.0 3.0 245.1 11.4
گوشت قرمز و گوشت ماكيان 150.4 50.4 195.2 29.8 205.1 5.1 207.6 1.2 231.0 11.3
ماهي ها و صدف داران 165.8 65.8 246.8 48.8 280.2 13.5 318.8 13.7 358.0 12.3
شير، پنير و تخم مرغ 140.2 40.2 187.6 33.8 211.2 12.5 228.9 8.4 241.8 5.6
روغنها و چربيها 145.3 45.3 207.3 42.6 218.8 5.6 227.9 4.1 241.2 5.9
ميوه و خشكبار 141.8 41.8 220.2 55.2 231.6 5.2 280.7 21.2 277.1 1.3-
سبزيجات (سبزيها و حبوبات) 160.2 60.2 295.3 84.3 321.7 9.0 374.6 16.4 401.9 7.3
شكر، مربا، عسل ، شكلات و شيريني (قند و شكر و شيرينيها) 125.2 25.2 169.7 35.5 188.0 10.8 202.7 7.8 217.9 7.5
محصولات خوراكي طبقه بندي نشده در جاي ديگر 128.5 28.5 189.8 47.7 218.7 15.2 234.8 7.4 247.8 5.6
اي، قهوه، كاكائو، نوشابه و آب ميوه (نوشابه هاي غير الكلي) 154.3 54.3 236.7 53.5 259.5 9.6 275.3 6.1 297.7 8.1
2-دخانيات 184.9 84.9 298.9 61.6 311.4 4.2 320.8 3.0 360.5 12.4
آالاهاي غير خوراآي و خدمات 124.6 24.6 162.5 30.5 191.4 17.8 212.8 11.2 228.1 7.2
3-پوشاك و كفش 136.5 36.5 196.1 43.6 228.7 16.7 251.2 9.8 266.6 6.1
4-مسكن،آب،برق،گازوسايرسوختها 113.7 13.7 133.3 17.2 159.6 19.7 181.6 13.8 195.6 7.7
مسكن 114.9 14.9 136.9 19.2 159.5 16.5 176.9 10.9 186.4 5.4
اجاره 114.5 14.5 136.1 18.8 158.3 16.4 175.6 10.9 184.9 5.3
خدمات نگهداري و تعمير واحد مسكوني (خدمت) 122.4 22.4 158.9 29.8 188.4 18.6 209.1 11.0 222.6 6.5
آب ، برق و سوخت 111.9 11.9 127.4 13.9 159.7 25.3 189.2 18.4 210.3 11.2
5-مبلمان و لوازم خانگي و نگهداري معمول آنها 138.5 38.5 204.4 47.6 227.4 11.3 241.4 6.1 251.7 4.3
6-بهداشت و درمان 122.0 22.0 172.8 41.7 209.7 21.3 242.6 15.7 266.2 9.7
7-حمل ونقل 122.1 22.1 163.2 33.7 202.5 24.1 222.8 10.0 234.9 5.4
8-ارتباطات 107.9 7.9 120.7 11.9 130.6 8.2 134.4 2.9 136.5 1.6
9-تفريح و فرهنگ 138.8 38.8 195.1 40.5 222.8 14.2 250.8 12.6 265.5 5.9
10-آموزش 110.0 10.0 124.4 13.1 144.9 16.5 170.1 17.4 197.1 15.9
11-هتل و رستوران 134.7 34.7 187.5 39.2 219.5 17.1 247.7 12.8 272.1 9.9
12-كالاها و خدمات متفرقه 154.6 54.6 192.7 24.7 214.7 11.4 234.3 9.1 262.7 12.1
شاخص كل* (بدون اجاره) 135.0 35.0 186.3 38.0 211.3 13.4 233.5 10.5 250.9 7.4
كالاها 138.2 38.2 193.3 39.9 216.9 12.2 238.2 9.8 254.9 7.0
خدمات 119.5 19.5 150.0 25.5 177.4 18.2 200.0 12.7 215.6 7.8
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي كشور در سال 1395 بر اساس سال پايه 1390

 

 

قیمت‌ها

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص