سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: مرکز آمار ایران
تاریخ ایجاد: 3.12.1395
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری – بهمن سال 1395
شاخص قیمت شهری (CPI) 1390=100
دوره زمانی شاخص کل خوراکی، آشامیدنی ها و دخانیات کالاهای غیر خوراکی و خدمات
دی 1395 237.4 279.9 222.8
بهمن 1395 238.3 282.3 223.2
درصد تغییرات ماهانه شاخص (CPI)  
دوره زمانی شاخص کل خوراکی، آشامیدنی ها و دخانیات کالاهای غیر خوراکی و خدمات
دی 1395 0.8 1.0 0.7
بهمن 1395 0.4 0.8 0.2
درصد تغییرات شاخص (CPI) نسبت به ماه مشابه سال قبل  
دوره زمانی شاخص کل خوراکی، آشامیدنی ها و دخانیات کالاهای غیر خوراکی و خدمات
دی 1395 6.3 7.5 5.8
بهمن 1395 7.1 9.0 6.3
نرخ تورم 12 ماهه شاخص  
دوره زمانی شاخص کل خوراکی، آشامیدنی ها و دخانیات کالاهای غیر خوراکی و خدمات
دی 1395 6.9 6.9 6.9
بهمن 1395 6.8 7.1 6.7
مآخذ آمارهای فوق: مرکز آمار ایران – 3 اسفند 1395

 

قیمت‌ها

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص