پنجشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۸
 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) یک سازمان اقتصادی بین‌المللی با 36 کشور عضو می‌باشد که در سال 1961   تأسیس شد. این سازمان در عین حال یک مؤسسه آماری بین‌المللی است که برای کشورها و کنسرن‌های بزرگ بین‌المللی آمار تهیه می‌کند و آن‌ها را با دقت فراوان از چگونگی وضعیت اقتصادی کشورهای جهان و نیروی کار در آنها مطلع میسازد.    اداره آمار آلمان فدرال تنها مؤسسه تهیه آمار دولتی در زمینه‌های اجتماعیِ اقتصادی، محیط زیست و دولت است. این اداره اساسا آمار‌های داخلی را تهیه می‌کند و به طور جانبی نیز آمارهای بین‌المللی ضروری را نیز در دسترس متقاضیان میگذارد. آمارهای این مؤسسه اساسا برای رشد سرمایه‌گذاری سرمایه داران و کنسرن های آلمانی تهیه میگردد. لذا از دقت بالائی برخوردار است. 
 
جایگاه [آمار ایران] در تشکیلات کلان دولت جمهوری اسلامی ایران، در قالب مؤسسه دولتی و وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعریف‌ شده‌ است. علاوه‌برآن، مرکز آمار ایران دارای جایگاه قانونی دیگری نیز با عنوان دبیرخانه شورای‌عالی آمار (بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در زمینه آمارهای رسمی درکشور) به منظور ایجاد هماهنگی و هدایت نظام آماری کشور می‌باشد.    NationMaster یک مؤسسه آماری بین‌المللی است که برای تسحیل درک شرایط اقتصادی سیاسی کشورها توسط منوپل‌های بین‌المللی به وجود آمده است. آمارهای این مؤسسه تطبیقی هستند و پژوهشگر می‌تواند با تطبیق و مقایسه آمارها به روند تکامل قوانین درونی و بیرونی پدیده مورد تحقیق خود، دست یابد. لذا آمارهای این مؤسسه کار تحقیق و بررسی را آسان و روند سرمایه را قابل کنترل میسازد.

مؤسسات آماری کشورهای جهان:  https://www.laenderdaten.de/statistische_aemter/a-z.aspx
  کل صادرات ایران از 2007 تا 2017
میلیارد دلار سال
88,73 2007
113,67 2008
78,83 2009
101,32 2010
132 2011
104 2012
82,5 2013
88,8 2014
63,1 2015
73 2016
92 2017
مأخذ: Statistika - قرائت شده در 27.4.2018

 

 

سهم واردات ایران از کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای - 1397
% رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل مدت مبلغ به دلار % سهم نسبت به کل واردات موضوع
      76 واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه
  11 ماهه امسال 28,5 میلیارد   کالاهای واسطه‌ای
    7,5 میلیارد   کالاهای سرمایه‌ای
      18,2 کالاهای مصرفی
106 11 ماهه امسال 3,6 میلیارد   قطعات منفصله خودرو
مأخذ: تجارت نیوز - کد خبر 222379 - 2.1.1397

 

 با مقایسه سهم واردات ایران از کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای امروز با سال قید شده در جدول به شرایط اسفناک اقتصاد ایران میتوان پی برد.

 

گزیده اطلاعات گردشگری 1395

در سال 1395 بیشترین بازدیدکنندگان از موزه متعلق به کاخ سـعدآباد تهران بوده که 21/31 درصد از کل بازدیدکنندگان از مـوزه را بـه خـود اختصاص داده، همچنین در همین سال حافظیه شـیراز بـا رقـم 56/12 درصد از کل بازدیدکنندگان از بناهاي تاریخی، بیشـترین تعـداد بازدیـد کننده را به خود اختصاص داده اسـت. همچنـین در سـال 1395 تعـداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور بیش از 4 میلیون و 911 هزار نفر بوده که نسبت به سال 1394 ،2/5 درصد کاهش داشته است. درسال 1395 ،هیچ زائري تحت عنوان تمتع و عمره وجود نداشـته و در همین سال زائران عتبات عالیات حدود 731 هزار نفر بوده است.

مأخذ: مرکز آمار ایران - سالنامه آماری کشور

 رشد نرخ تولد، طول عمر و بیسوادی زنان در سطح جهانی
٪ بیسوادی زنان بین 15 و 24 ساله طول عمر در سالهای نرخ تولد منطقه
--- --- 81,4 77,3 1,5 1,8 2,6 کشورهای اتحادیه اروپا(1)
1,7 4,o 73,5 72,2 1,6 2,5 2,9 اروپا و آسیای مرکزی
3,7 14,6 70,9 65,8 2,1 3 4,1 شرق آسیا و پاسیفیک
40,5 61,1 63 53,4 3,3 5,3 6,6 جنوب آسیا
    80 77,5 2,1 1,8 3,7 ایالات متحده آمریکا
5,5 11,3 73,7 67,6 2,6 4,1 6 آ»ریکای لاتین و کاریبیک
23,5 53,6 69,4 59,4 3,4 6,2 7,2 شرق نزدیک و شمال آفریقا
26,7 56 47,4 49,4 5,2 6,6 6,6 آفریقا جنوب صحرا
18,9 30,3 68,5 64,6 2,7 3,7 4,6 کل جهان
1) بلژیک، آلمان، فنلاند، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، لوکرامبوگ، هلند، اتریش، پرتغال و اسپانیا
MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 397 :منبع آمار

 

 

آمارهای کلی جمعیت و درصدها
1,24% نرخ رشد جمعیت 1390-1395 1
3,80% نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه اول 1397 (براساس سال پایه 90) 2
3,3 بعد خانوار 1395 3
0,39 ضریب جینی 1394 4
40,50% نرخ مشارکت اقتصادی سال 1397 5
87,60% نرخ با سوادی (6 ساله و بیشتر) 1395 6
72,1 سال امید به زندگی در بدو تولد (مردان) 7
74,6 سال امید به زندگی در بدو تولد (زنان) 8
79.926.270 نفر جمعیت 1395 9
1,90% نرخ رشد اقتصادی (بدون نفت) 9 ماهه اول 1397 (براساس سال پایه 90) 10
74% میزان شهر نشینی 1395 11
45,30% ضریب نفوذ اینترنت 1394 (جمعیت 6 ساله و بیشتر) 12
12% نرخ بیکاری 1397 13
26,90% نرخ تورم: اسفند ماه 1397 (براساس سال پایه 90) 14
مأخذ: درگاه ملی آمار - قرائت شده در 14.4.2019

نرخ بیکاری در 43 کشور 
نرخ بیکاری کشور نرخ بیکاری کشور
3,1 سوئیس 8,4 سوئد
6 عربستان 5,7 آمریکا
10,7 ترکيه 4,1 چين
6,4 استراليا 3,6 ژاپن
3,3 ھنگکنگ 5,7 بريتانيا
8,8 ھند 6,6 کانادا
5,9 اندونزی 11,2 حوزه يورو
3 مالزی 4,8 اتريش
6,2 پاکستان 8,5 بلژيک
1,9 سنگاپور 10,2 فرانسه
3,8 کره جنوبی 6,5 آلمان
3,8 تايوان 25,8 يونان
1,1 تايلند 12,6 ايتاليا
6,9 آرژانتين 8,9 ھلند
5,3 برزيل 23,4 اسپانيا
7,7 شيلی 7,7 چک
10,8 کلمبيا 5 دانمارک
4,4 مکزيک 7,4 مجارستان
5,5 ونزوئ 3,7 نروژ
12,9 مصر 12 لھستان
17,5 ايران 5,5 روسيه
... ... 24,3 آفريقایجنوبی
مأخذ: سایت اتحاد بین‌المللی - قرائت شده در 4.4.2017

شاخص‌های آماری ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص