پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: اداره اطلاعات بانکی - دایره آماری استانی 1
کل مانده سپرده ها و تسهيلات اعطايي ريالی و ارزی بانکها و مؤسسه اعتباری توسعه
به تفکيک استان در پايان اسفند ماه سال 1385 ارقام به ميليارد ريال
تسهيلات سپرده هابا کسر سپرده قانونی سپرده ها نام استان #
729 656 113 640 947 739 تهران 1
136 60 933 66 831 78 اصفهان 2
200 48 579 49 457 58 خراسان رضوی 3
592 40 859 30 497 36 مازندران 4
951 39 410 50 596 59 فارس 5
468 38 821 41 219 49 خوزستان 6
549 31 520 30 918 35 آذربايجان شرقی 7
393 25 813 19 322 23 گيلان 8
806 25 581 23 932 27 کرمان 9
313 22 877 15 767 18 آذربايجان غربی 10
199 20 920 13 444 16 کرمانشاه 11
612 17 973 14 761 17 يزد 12
859 14 313 10 164 12 گلستان 13
311 13 950 10 879 12 همدان 14
220 13 917 11 967 13 مرکزی 15
969 11 829 7 179 9 سمنان 16
183 14 961 9 793 11 لرستان 17
862 10 575 7 934 8 اردبيل 18
092 11 054 10 845 11 قزوين 19
800 10 547 12 860 14 هرمزگان 20
186 10 427 11 586 13 بوشهر 21
007 9 924 6 157 8 کردستان 22
961 9 936 7 336 9 زنجان 23
357 9 107 10 974 11 قم 24
845 7 539 11 712 13 سيستان و بلوچستان 25
024 8 287 6 449 7 چهارمحالوبختياری 26
898 6 014 4 689 4 ايلام 27
827 4 475 3 097 4 کهگيلويه وبويراحمد 28
145 5 770 3 446 4 خراسان شمالی 29
338 4 122 4 858 4 خراسان جنوبی 30
831 202 1 142 149 1 613 340 1 جمع کل  
منبع: اداره اطلاعات بانکی - دایره آماری استانی ۱

 

 

Go to top