پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: اداره اطلاعات بانکي دايره آمارهاي استاني 1
کل مانده سپرده ها و تسهيلات اعطايي ريالی و ارزی بانکها و مؤسسه اعتباری توسعه به تفکيک استان در پايان اسفند ماه سال 1386
ارقام به ميليارد ريال     
تسهيلات با کسر سپرده قانونی سپرده ها تسهيلات نام استان #
868.891 840.642 969.025 868.891 تهران 1
81.257 88.511 104.456 81.257 اصفهان 2
64.156 59.830 70.673 64.156 خراسان رضوی 3
62.287 42.127 49.837 62.287 مازندران 4
57.620 63.326 74.877 57.620 فارس 5
53.842 50.913 59.893 53.842 خوزستان 6
45.356 41.904 49.482 45.356 آذربايجان شرقی 7
34.868 26.170 30.784 34.868 گيلان 8
35.154 30.587 36.260 35.154 کرمان 9
31.576 20.243 23.985 31.576 آذربايجان غربی 10
29.045 17.532 20.650 29.045 کرمانشاه 11
25.335 19.183 22.724 25.335 يزد 12
22.354 13.661 16.121 22.354 گلستان 13
17.506 14.032 16.532 17.506 همدان 14
18.398 15.034 17.615 18.398 مرکزی 15
17.681 9.378 11.001 17.681 سمنان 16
20.860 14.096 16.719 20.860 لرستان 17
14.931 8.737 10.276 14.931 اردبيل 18
16.284 12.758 15.068 16.284 قزوين 19
16.127 17.287 20.500 16.127 هرمزگان 20
14.204 13.469 15.996 14.204 بوشهر 21
12.631 9.153 10.787 12.631 کردستان 22
14.122 10.244 12.055 14.122 زنجان 23
13.264 13.024 15.453 13.264 قم 24
10.738 15.768 18.734 10.738 سيستان و بلوچستان 25
10.577 6.911 8.174 10.577 چهارمحال‌و‌بختياری 26
10.091 4.831 5.643 10.091 ايلام 27
7.076 4.357 5.132 7.076 کهگيلويه وبويراحمد 28
8.088 5.305 6.258 8.088 خراسان شمالی 29
6.473 5.668 6.696 6.473 خراسان جنوبی 30
1.640.793 1.494.683 1.741.404 1.640.793 جمع کل  
منبع: اداره اطلاعات بانکي دايره آمارهاي استاني 1

 

 

Go to top