لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.

کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.


       

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) یک سازمان اقتصادی بین‌المللی با 36 کشور عضو می‌باشد که در سال 1961   تأسیس شد. این سازمان در عین حال یک مؤسسه آماری بین‌المللی است که برای کشورها و کنسرن‌های بزرگ بین‌المللی آمار تهیه می‌کند و آن‌ها را با دقت فراوان از چگونگی وضعیت اقتصادی کشورهای جهان و نیروی کار در آنها مطلع میسازد. 

 

NationMaster  یک مؤسسه آماری بین‌المللی است که برای تسحیل درک شرایط اقتصادی سیاسی کشورها توسط منوپل‌های بین‌المللی به وجود آمده است. آمارهای این مؤسسه تطبیقی هستند و پژوهشگر می‌تواند با تطبیق و مقایسه آمارها به روند تکامل قوانین درونی و بیرونی پدیده مورد تحقیق خود، دست یابد. لذا آمارهای این مؤسسه کار تحقیق و بررسی را آسان و روند سرمایه را قابل کنترل میسازد.

 

جایگاه [آمار ایران] در تشکیلات کلان دولت جمهوری اسلامی ایران، در قالب مؤسسه دولتی و وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعریف‌ شده‌ است. علاوه‌ بر آن، مرکز آمار ایران دارای جایگاه قانونی دیگری نیز با عنوان دبیرخانه شورای‌عالی آمار (بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در زمینه آمارهای رسمی درکشور) به منظور ایجاد هماهنگی و هدایت نظام آماری کشور می‌باشد. 

 

 اداره آمار آلمان فدرال تنها مؤسسه تهیه آمار دولتی در زمینه‌های اجتماعیِ اقتصادی، محیط زیست و دولت است. این اداره اساسا آمار‌های داخلی را تهیه می‌کند و به طور جانبی نیز آمارهای بین‌المللی ضروری را نیز در دسترس متقاضیان میگذارد. آمارهای این مؤسسه اساسا برای رشد سرمایه‌گذاری سرمایه داران و کنسرن های آلمانی تهیه میگردد. لذا از دقت بالائی برخوردار است. 


    جدول (4): شاخص قيمت توليد كننده بر حسب فصل و سال و درصد تغيير سالانه آن، کل کشور (100=1390)
    دوره زماني بهار تابستان پاییز زمستان متوسط سال درصد تغيير سالانه
    1390...........................   98,7 101,3 104,6 100 -
    1391........................... 113,1 120 136 145,9 128,7 28,7
    1392........................... 159,1 163,9 168,4 168,1 164,9 28,1
    1393........................... 184,7 189,8 193,2 192,9 190,2 15,4
    1394........................... 195,5 197,7 197,8 199,4 197,6 3,9
    1395........................... 202,7 206,7 213,7 214,6 209,4 6
    1396........................... 222,4 228,9 242,7 247,9 235,5 12,5
    1397........................... 278,1 319,7 379 412,2 347,2 47,5
    1398........................... 471,4 477,5        
    مأخذ: درگاه ملی آمار - قیمت تولید کننده - قرائت  24.5.2021 
منبع آمار: BBC فارسی
تاریخ ایجاد: 1.11.2016
 تعداد خانواده در ایران و دسترسی آن‌ها به رسانه‌های جمعی 2016
موضوع تعداد خانواده درصد
خانواده در ایران 24300000 100
خانواده‌های دارای رادیو 21440000 88,23
خانواده‌هائی که به تلویزیون دسترسی دارند 24057000 99
خانواده‌های شهری دارای ماهواره 5530000 22,75
خانواده‌های دارای کمپیوتر 13900000 57,4
خانواده‌های روستائی دارای ماهواره 170000 0,7
خانواده‌های دارای اینترنت 13500000 55,55
خانواده‌های که اینترنت ندارند 8000000 33
خانواده‌هائی که کمپیوتر ندارند 10326000 42,49
خانواده‌هائی که دسترسی به تلویزیون ندارند 124000 0,51
در سال 1389 که کل خانوارهای ایرانی بیشتر از 20 میلیون بود، 19 میلیون و 500 هزار خانوار (96 درصد) تلفن داشتند و این سهم در سال گذشته که خانوارهای ایرانی به بیش از 24 میلیون رسیده تعداد دارندگان تلفن به 23 میلیون و 970 هزار خانوار (حدود 99 درصد) رسیده است. در این میان دسترسی خانوارها به رایانه در سال 1389 تنها حدود 35 درصد بود یعنی هفت میلیون و 146 هزار خانوار به رایانه دسترسی داشتند که این رقم در سال گذشته تقریبا دو برابر شده و به 13 میلیون و 938 خانوار رسیده است یعنی بیشتر از 57 درصد خانوارهای ایرانی به رایانه دسترسی دارند. به تعبیر دقیق تر در سال 1389 کمی بیش از 18 میلیون ایرانی از رایانه استفاده می‌کردند که این رقم در سال گذشته به حدود ۳۰ میلیون نفر رسیده است. در سال 1389 تنها چهار میلیون و 336 هزار خانوار ایرانی یعنی بیش از 21 درصد به اینترنت دسترسی داشتند که این رقم در سال گذشته سه برابر شده است و به 8 میلیون و 479 خانوار رسیده است یعنی بیشتر از 55 درصد ایرانیان به اینترنت دسترسی دارند. تعداد کاربران اینترنت در سال گذشته 32 میلیون و 800 هزار نفر اعلام شده است در حالی که جمعیت کاربران اینترنت در ایران در سال 1389 حدود 11 میلیون نفر بود. با این حال هنوز بیش از نیمی از ایرانیان از دسترسی به اینترنت محرومند. در آمارهای تازه، 21 میلیون ایرانی گفته‌اند که حداقل یک بار در روز از اینترنت استفاده می‌کنند و چهار میلیون و 400 هزار نفر نیز گفته‌اند که حداقل یک بار در هفته از اینترنت استفاده می‌کنند. البته بیشتر از شش میلیون نفر نیز میزان استفاده خود را اعلام نکرده‌اند...... از مجموع 79 میلیون جمعیت ایران در سال گذشته، 72 میلیون و 400 هزار نفر افراد بالای شش سال هستند که 50 میلیون و 400 هزار نفر آنها مالک خط تلفن همراه هستند. از میان آنها 38 میلیون و 500 هزار نفر در شهرها و 11 میلیون و 900 هزار نفر در روستاها زندگی می‌کنند. کاربران تلفن همراه در ایران البته بیشتر از این رقم است. به گونه‌ای که بنابر آمار ۵۶ میلیون و 500 هزار نفر کاربر تلفن همراه هستتند. مقایسه آماری نشان می‌دهد که کاربران تلفن همراه در سال 1389 بیش از 38 میلیون نفر بوده است که این رقم در سال گذشته به بیش از ۵۶ میلیون نفر افزایش یافته است. بنابر آمار، بیشتر از 15 میلیون ایرانی بالای شش سال از تلفن همراه استفاده نمی کنند و ۷۰۰ هزار نفر گفته‌اند که هنوز به سن مناسب برای استفاده از تلفن همراه نرسیده‌اند، علاوه بر این بیشتر از هشت میلیون نفر به دلیل "ممانعت والدین" از این وسیله ارتباطی استفاده نمی‌کنند. دلایل دیگر عدم استفاده از این وسیله، عدم نیاز، بالا بودن قیمت تلفن همراه و هزینه‌های خدماتی آن بوده است.
مأخذ: BBC فارسی 1 نوامبر 2016 - اطلاعات از مرکز آمار ایران 1395

 

مقدار انتشار co2 در جهان   -   میلیون تن
1960    9.335
1970    14.827
1980   19.370
2010    33.139
2017   35.696
2018   36.420
2019   36.441
Quell: Statista

 

 

نابودی جنگل‌ها

در سال گذشته حدود  42000 Km2  از پوشش گیاهی جهان کاسته شده است. تأثیر آن مساوی است با انتشار گاز دی اکسید کربن 575  میلیون خودرو در عرض یک سال. مساحت نابودی جنگل‌ها در برزیل: 1700000 هکتار بوده است. فقط در  ماداگاسگار در سال گذشته 120000 هکتار از جنگلها نابود شده‌اند.

رادیو زمانه

 

بیکاری در جهان

بالاترین درصد بیکاری در مناطق مختلف جهان به میلیون نفر: شرق آسیا: 39,4 -  کشورهای صنعتی: 30,4 – آمریکای لاتین و کاریبیک: 26,4 – آفریقا: 25,8 -  شما، جنوب و غرب اروپا: 15,4 – جنوب شرقی آسی و پاسیفیک: 11,6 – آمریکای شمالی: 7,9 – آسیای مرکزی و غربی: 7,5 – اروپای شرقی: 6,7 – جهان عرب:  4,9

تنظیم از مدیر سایت

 

جمعیت جهان

جمعیت جهان در سال 2021 نسبت به سال پیش رشد داشته و به  7.897.294.813 میلیون نفر بالغ گشته است. که از این تعداد 3.984.621.101 نفر مرد و 3.912.673.712 نفر زن هستند. متولدین در 2021: 75.264.000 نفر و  مرگ: 29.465.180  نفر و رشد جمعیت در یک سال: از 24.6.2021 به 26.239.820  نفر  

Weltbevölkerung

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!