سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://www.mehrnews.com/news/2474706/۸-۵-میلیون-کارمند-حقوق-بگیر-دولت-۵%DB%B0-درصد-کارمندان-زیر-لیسانس
توزیع کارکنان دولت بر حسب مدرک تحصیلی
عنوان درصد
تعداد کارمندان در مقطع دکترا 3,1
تعداد کارمندان دولت در مقطع فوق لیسانس 5,2
تعداد کارمندان دولت در مقطع لیسانس 41,7
تعداد کارمندان دولت در مقطع فوق دیپلم 20,3
تعداد کارمندان دولت در مقطع دیپلم 20,2
تعداد کارمندان دولت در مقطع کم‌تر از دیپلم 9,5
  ۵۰۰ هزار نفر بدون مجوز و ۶۲۸ هزار نفر هم بدون برگزاری آزمون و مدرک تحصیلی استخدام دولت شدند
http://www.mehrnews.com/news/2474706/۸-۵-میلیون-کارمند-حقوق-بگیر-دولت-۵%DB%B0-

 

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص