شنبه, ۰۳ اسفند ۱۳۹۸

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
تولیدات معدنی در سال 1392
موضوع ارزش به میایارد ریال
کل ارزش 126738
سنگ آهن 73759
سنگ مس 19038
سنگ‌های تزئینی 7927
کل ارزش افزوده 93432
ارزش افزوده سنگ آهن 52610
ارزش افزوده سنگ مس 15233
ارزش افزوده سنگ‌های تزئینی 6284
مأخذ: مرکز آمار ایران - سالنامه اماری کشور 1393

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص