چهارشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۸

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
مشخصات عمومی معادن فعال کشور بر حسب نوع ماده معدنی 1365-1366 (نفر - میلیون ریال)
 ماده معدنی تعداد معادن تعداد مزد و حقوق بگیران مزد و حقوق و سایر پرداختی‌های نقدی و غیر نقدی ارزش تولید
1365 1366 1365 1366 1365 1366 1365 1366
جمع 718 1278 46295 50855 46171 48433 74273 94753
زغال سنگ 26 25 25777 27708 25760 24929 21656 27537
مس 2 2 5818 2648 6546 3139 14790 9427
آهن 6 6 1950 1960 2234 2145 1725 1557
سرب و روی 8 8 2311 2298 2287 2391 4535 7919
کرومیت 2 2 946 946 752 801 5470 2406
منگنز 3 2 145 40 109 116 397 423
سنگ تزئینی 85 74 2102 1835 2262 2365 9268 11225
سنگ لاشه ساختمانی 127 97 1153 599 812 433 1817 1620
سنگ آهک 105 105 1452 1643 1537 2300 5299 6535
شن و ماسه - 612 - 4569 - 3966 - 12653
کائولن، خاک نسوز 25 26 1058 2053 861 1925 1482 2452
بنتونیت، گل سرشوی 4 4 22 28 26 27 80 131
منیزیت، گل سفید 7 2 42 26 43 18 111 42
دولومیت 5 4 30 68 24 61 83 207
سیلیس و کوارتزیت 19 15 162 197 139 181 434 722
فلدسیات 4 4 27 36 17 20 56 102
باریت 6 6 169 190 216 230 286 516
فلورین 2 3 68 58 26 42 15 126
سولفات سدیم 12 10 201 266 141 136 333 335
سولفات استرنسیوم 2 2 74 76 81 72 146 696
نمک 41 47 352 360 327 431 927 1475
پوکه معدنی 3 3 13 14 13 13 78 73
تالک 6 4 72 30 44 18 138 42
سنگ گچ 208 204 1666 2430 1355 1942 4046 5325
سایر 10 11 686 782 557 730 1102 1203
مأخذ: مرکز آمار ایران - مندرج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص