سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیربنائی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395
6-3/6-4- مقدار تولیدات مواد معدنی معادن در حال بهره برداری بر حسب فعالیت 1392-1394 (هزار تن - میلیون ریال)
فعالیت مقدار در سال 1392 ارزش تولید در 1392 مقدار در سال 1394 ارزش تولید در 1394
کل معادن 355848 126738474 343009 1181291069
استخراج زغال سنگ خشک 2576 4029750 3013 5530791
استخراج سنگ آهن 47792 73759114 51866 52343356
استخراج سرب و روی 1900 2702290 2162 3857619
استخراج سنگ طلا 1550 454086 1098 575429
استخراج سنگ مس 2113 19038293 6985 25791222
استخراج سنگ کرومیت 348 1649177 277 1404791
استخراج سنگ منگنز 164 345702 87 189063
استخراج بوکسیت 899 573683 841 580202
استخراج کبالت، آنتیموان و تیتانیوم 5 27821 71 311765
استخراج سن و ماسه 86983 4531595 79413 5290588
استخراج سنگهای تزئینی 15253 7927911 10726 7522039
استخراج سنگ لاشه 23313 1384191 23815 2063755
استخراج سنگ بالاست 379 24727 205 34280
استخراج سنگ آهک 132181 5096164 133005 7299059
استخراج سنگ گچ 18582 940383 12299 1039454
استخراج کائولن، خاک نسوز و.... 7683 1410943 6218 776508
استخراج دلومیت 868 120802 567 74783
استخراج نپتونیت و گل سرشوی 502 71309 487 78937
استخراج گل سفید 2 1584 0 0
استخراج باریت، خاک سرخ و زرد 488 401023 405 395369
استخراج سولفات استرونسیم 49 35042 37 26771
استخراج سولفات سدیم 967 49665 286 373246
استخراج فلورین 57 128489 57 288935
استخراج زرنیخ، فسفات و ید 135 390931 120 1088073
استخراج تورب 0 0 0 0
استخراج نمک 3251 371981 2814 313817
استخراج قیر جامد طبیعی 39 166303 9 14140
استخراج سیلیس 3854 492276 2993 403614
استخراج پوکه معدنی 2467 267015 1924 216498
استخراج فلدسپات 1956 113710 746 129037
استخراج تالک 94 23049 138 36022
استخراج صدف دریائی و میکا 101 24515 166 68145
استخارج منیزیت 181 164435 152 114382
استخراج سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی 17 20514 27 59378
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیربنائی - جدول 3-6 و 4-6 - سالنامه آماری ایران1393 و آمار مربوط به سال 1394 از جدول 3-6 و 4-6 - سالنامه آماری کشور 1395

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص