جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
ارزش تولیدات کارگاه های بزرگ صنعتی (جامعه ثابت) بر حسب فعالیت 1365-1361 (میلیون ریال)
فعالیت 1361 1362 1363 1364 1365
کل صنایع 1598113 1894780 2078345 2007145 1892119
صنایع مواد غذائی، آشامیدنی‌ها و دخانیات 343374 360536 338075 364174 437943
صنایع نساجی، پوشاک و چرم 343181 388755 416886 417708 435041
صنایع چوب و محصولات چوبی 23512 25469 27952 27590 28370
صنایع مکاغذ، مقوا، چاپ و انتشار 49752 55226 57361 54343 52358
صنایع شیمیائی 176357 226085 244663 231184 224054
صنایع محصولات کانی غیر فلزی بجز فرآورده های نفت و زغال سنگ 164875 186681 200798 199622 190989
صنایع تولید فلزات اساسی 112039 135688 180189 187912 168350
صنایع ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی 382839 513148 608917 520963 251601
صنایع متفرقه 2184 3191 3594 3650 3413
مأخذ: مرکز آمار ایران (ر. پ) - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

صنایع ماشینی

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص