جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
ارزش سرمایه گذاری جدید کارگاه های بزرگ صنعتی (جامعه ثابت) بر حسب فعالیت 1365-1361 (میلیون ریال)
فعالیت 1361 1362 1363 1364 1365
کل صنایع 80461 101700 106565 114185 104260
صنایع مواد غذائی، آشامیدنی‌ها و دخانیات 9794 17727 16339 17344 17775
صنایع نساجی، پوشاک و چرم 74806 19757 16138 15032 17261
صنایع چوب و محصولات چوبی 1547 2224 1477 2017 1648
صنایع مکاغذ، مقوا، چاپ و انتشار 1238 2963 3696 3038 1821
صنایع شیمیائی 8754 11552 13791 13672 12689
صنایع محصولات کانی غیر فلزی بجز فرآورده های نفت و زغال سنگ 11902 20659 21549 21430 25754
صنایع تولید فلزات اساسی 18836 3534 4394 5403 4761
صنایع ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی 13465 23096 28916 35854 22180
صنایع متفرقه 120 189 263 395 370
مأخذ: مرکز آمار ایران (ر. پ) - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

صنایع ماشینی

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص