جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
تعداد انواع دام بر حسب استان 1367 (هزار رأس)
استان گوسفند و بره بز و بزغاله گاو و گوساله
کل کشور 40665 21759 6368
تهران 1162 346 209
مرکزی 1119 397 205
گیلان 775 169 509
مازندران 2698 362 662
آذربایجان شرقی 5047 912 838
آذربایجان غربی 3429 547 535
باختران 1224 512 224
خوزستان 2176 1236 413
فارس 2955 3746 225
کرمان 1292 2021 131
خراسان 6749 2911 449
اصفهان 1695 949 310
سیستان و بلوچستان 622 1016 102
کردستان 1282 530 327
همدان 1202 270 216
چهار محال بختیاری 960 746 126
لرستان 1813 1272 290
ایلام 755 787 82
کهکیلویه و بویراحمدی 555 937 71
بوشهر 172 314 31
زنجان 1645 511 315
سمنان 985 410 36
یزد 299 343 31
هرمزگان 54 515 31
مأخذ: مرکز آمار ایران - مندرج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

 

 

 

 

 

دامداری

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص