جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آمار ایران 1381
میزان تولید برخی فراورده‌های دامی 1361 - 1381
سال گوشت قرمز شیر
1365 500 3530
1381 770 5877
درصد افزایش 54% 60,82%
سالنامه آمار ایران 1381 - مرکز آمار ایران

 

 

دامداری

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص