یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

بزرگترین کشورهای صادرکننده - میلیادر دلار - 2014
2.342,33 چین
1.620,53 ایالات متحده آمریکا
1.507,59 آلمان
683,85 ژاپن
672,13 هلند
582,59 فرانسه
572,66 کره جنوبی
528,74 ایتالیا
524,07 هنگ کنگ
505,84 انگلستان
497,76 روسیه
474,71 کانادا
471,38 بلژیک
409,77 سنگاپور
397,51 مکزیک
360 امارات عربی
353,84 عربستان سعودی
324,86 اسپانیا
321,6 هند
313,7 تایوان
Quelle: statistika 2014

 

 

 

Go to top