منبع آمار: MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 1 - Seite 116-117
تاریخ ایجاد: 2017
علامت «...»=: آماری در این زمینه موجود نیست
کارکنان در کشورهای در حال رشد (1000) و درصد سهم در صنعت (I) خدمات (D) کشاورزی (L) و نرخ رمسی بیکاری (AQ)
1997 1980  
AQ% L% D% I% مطلق AQ% L% D% I% مطلق کشور
10,4 67 (2)20 (1)13 420752 ... 70 (2)17 13 299539 هند
4,7 41 40 19 94384 ... 56 30 13 58565 اندونزی
7,8 24 56 20 75408 2,8 30 (2)46 24 47661 برزیل
(1) 2,5 (1)63 (2) 25 10 63223 ... 73 (2)18 9 40267 بنگلادژ
6,1 44 37 19 47247 3,6 53 27 29 29303 پاکستان
3,2 36 (1)42 (1)22 46590 ... 54 38 8 29519 نیجریه
6,4 69 (1)17 13 38545 ... 73 14 13 25593 ویتنام
3,4 24 53 22 37526 ... 26 53 21 22041 مکزیک
0,9 50 30 20 35486 0,8 71 19 10 24363 تایلند
7,9 40 43 17 29600 4,8 52 33 15 18743 فیلیپین
6,4 40 36 25 29154 7,9 60 (2) 24 16 18741 ترکیه
40 (1)89 (1)10 (1)2 25914 ... 89 (2) 9 2 16924 اتیوپی
8,9 25 47 28 25465 ... 25 (2)36 39 26423 اوکرائین
2,6 11 58 31 22927 5,2 34 37 29 15539 کره جنوبی
8,4 31 46 22 22360 5,2 42 36 20 14319 مصر
  65 ... ... 19552 ... 72 16 12 11961 جمهوری دموکراتیک کنگو
11,2 21 48 32 19522 ... 30 32 40 18422 لهستان
9,1 (1)23 45 (1)31 18403 ... 39 (2)35 26 11725 ایران
12,1 57 23 20 17026 9,1 1 65 34 9436 کلمبیا
... 82 ... ... 16081 ... 86 10 5 9508 تانزانیا
22 11 63 25 15992 ... 17 (2)48 35 10347 افریقای جنوبی
(1) 34 (1)19 62 (1)20 14170 ... 23 55 22 7829 کنیا
14,9 1 73 25 14098 2,3 13 53 34 10687 آرژانتین
16,9 5 59 35 10675 ... 56 (2)24 20 6968 مراکش
6 39 31 31 10661 ... 30 26 44 10912 رومانی
... (1)69 ... ... 10214 ... 73 18 10 6820 افغانستان
1,1 (1)79 (2)16 (1)6 9918 ... 94 5,5 0,5 7057 نپال
28,7 (3)23 (3)51 (3)26 92286 ... 36 37 27 4848 الجزایر
11,4 11 65 24 9049 5,9 15 57 28 5155 ونزوئلا
7,7 8 72 21 8900 ... 40 42 18 5417 پرو
2,5 17 49 34 8773 ... 37 39 24 5295 مالزی
30 57 ... ... 8503 1,2 62 (2)25 13 5088 غنا
... 11 ... ... 5923 ... 29 (2)50 21 3530 عراق
5,3 14 58 27 5859 10,4 16 60 24 3826 شیلی
4,8 6 53 41 5689 ... 13 39 48 5323 جمهوری چک
... 63 ... ... 5644 ... 73 19 8 3649 کامرون
... 73 ... ... 5528 ... 76 16 8 3491 آنگولا
6,9 (1)66 ... ... 5505 ... 60 (2)25 15 3204 زیمبابوه
6,9 14 55 31 5004 6,7 27 36 37 4607 پرتغال
8,7 8 59 33 4807 ... 22 37 41 5120 مجارستان
9,6 20 58 23 4480 2,4 30 40 30 3762 یونان
13,9 25 43 32 4221 ... 24 33 43 4594 بلغارستان
15,9 20 55 25 3412 ... 32 (2)44 24 2100 جمهوری دموکراتیک
(1)8,2 (1)5 (1)73 (1)22 1886 4,1 45 (2)35 20 1148 پاراگوا
2,4 0,3 69 30 1908 3 1 63 36 1118 سنگاپور
10,4 10 60 27 1502 ... 18 49 33 1259 ایرلند
10,1 (1)5 (1)69 (1)27 1477 ... 11 ... 32 1155 اوروگوا
... 43 ... ... 1144 ... 58 29 13 703 جمهوری کنگو
... ... ... ... 1299393 ... ... ... ... 883704 کل
1) اعدادبه جای 1997 در رابطه با 1995 (1996) هستند.
2) برای این کشورها در زمینه خدمات، اعدادی وجود ندارد.
3) اعداد برای 1993 هستند.
MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 1 - Seite 116-117 :منبع آمار

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top