منبع آمار: https://fa.wikipedia.org/wiki/فهرست_جاده%E2%80%8Cهای_ایران
آزاد راه‌ها
تقاطع‌های مهم شهرهای مهم شهر مقصد شهر مبدا مسافت (کیلومتر) شماره جاده نشان
جاده 49 لوشان، منجیل، رودبار رشت قزوین 138 آزادراه 1 1
بزرگراه محمدعلی جناح، جاده ۳۲، جاده ۵۹، آزادراه 1، جاده ۴۹، جاده 35، جاده 23 کرج، قزوین، زنجان تبریز تهران 600 آزادراه 2 2
بزرگراه آزادگان، جاده ۴۸، جاده ۵۶، جاده 37، جاده 39، جاده 41، جاده 96 پردیس، پرند، ساوه، سلفچگان، اراک، شازند، بروجرد، خرم آباد،اندیمشک، شوش، اهواز، بندر امام خمینی سربندر تهران 415 آزادراه 5 5
آزادراه ۵، جاده 65، جاده 48، جاده 37   همدان ساوه 175 آزادراه 6 6
بزرگراه کاظمی، بزرگراه آزادگان، بزرگراه شمالی بهشت زهرا، جاده 71، جاده 65، جاده 47، جاده 62، جاده 51 قم، کاشان، نجف‌آباد زرین شهر تهران 465 آزادراه 7 7
جاده 65   اصفهان شاهین شهر 32 آزادراه 9 8
    چالوس تهران   آزادراه تهران - شمال (افتتاح نشده) 9
https://fa.wikipedia.org/wiki/فهرست_جاده%E2%80%8Cهای_ایران

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top